Sander Jensen, SF.

Sander Jensen, SF. Pressefoto

Debat: Langtidsledige skal have indflydelse på deres aktivering

Af Sander Jensen, udvalgsformand for sociale forhold og beskæftigelse (SF), Annbritt Jørgensen, byrådskandidat (SF) og Claus Thomasbjerg, byrådskandidat (SF)

Mange af de borgere, som har gået ledige i længere tid, har andre udfordringer end blot ledighed. Det kan f.eks. være misbrug, angst, depression, PTSD eller andre diagnoser, et fysisk handikap, smerter eller noget helt andet.

Det store problem er, at beskæftigelsesindsatsen i Aarhus ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for, at mennesker er forskellige. Indsatsen er ikke god nok til at inkludere og sikre, at de ledige er motiveret fx i forhold til de praktikpladser, som de skal ud i. 

De indsatser som Aarhus Kommune anvender over for de ledige, er i høj grad præget af en one-size-fits-all tilgang, som hverken tjener kommunens målsætninger eller den lediges muligheder og trivsel.

Derfor har SF stillet et forslag til byrådet, som skal sikre, at beskæftigelses-indsatsen i langt højere grad både tager højde for de langtidslediges kompetencer, personlige udfordringer og jobønsker. For uanset om man er på kontanthjælp, dagpenge eller sygedagpenge, om man akademiker eller ufaglært, og om man har gigt eller angst, så skal beskæftigelsesindsatsen målrettes den enkelte. Det giver de bedste resultater. Vi skal helt væk fra kvoter med virksomheder og afkrydsning i fastlagte skemaer. 

Derudover ønsker SF, at de ledige i højere grad oplyses om, at de rent faktisk har ret til medbestemmelse i forhold til deres aktivering, udredning eller praktikplads. Og så skal der fokuseres mere på praktikmuligheder i organisationer/foreninger samt i Aarhus Kommunes eget regi fremfor udelukkende fokus på aftaler med almindelige private virksomheder og andre af de nuværende anden-aktører.

Derfor skal Jobcenteret i arbejdstøjet og sikre, at der er et langt større udbud af praktikpladser, som matcher den enkelte. Samtidig vil SF gøre op med praktik-karussellen i private virksomheder, hvor der ikke er udsigt til fastansættelse, selvom praktikanterne løfter opgaverne på lige fod med kollegaerne. Virksomhederne skal i højere grad forpligtes til at ansætte praktikanter, der gør deres job godt. 

Det er et faktum, at mennesker der udfører et arbejde, de er engageret i, er i stand til at mobilisere flere menneskelige ressourcer og gøre en ekstra indsats. Samtidig er de bedre til tage ansvar for deres situation, end mennesker der udfører deres opgaver under en følelse af tvang uden nogle positive fremtidsudsigter.

Publiceret 10 December 2020 18:31