Læserbrevsskribent beskylder Ango Winther for at være dobbeltmoralsk.

Læserbrevsskribent beskylder Ango Winther for at være dobbeltmoralsk. Foto: Danni Paulsen

Debat: Ynkelige Ango

Af Svend Åge Petersen, pensionist, Aarhus

Når folk trækker offerkortet eller krænkelseskortet, rejser mine små nakkehår sig.

’Jeg er blevet offer for en venstredrejning i Socialdemokratiet, og det krænker mig, at partiet i nogle byggesager går imod min indstilling i Teknisk Udvalg. Det er så synd for mig.’ Det er nogenlunde Ango Winthers konklusion i forbindelse med hans udmelding af Socialdemokratiet og indmeldelse i Det Konservative Folkeparti, som jeg kunne læse i artikler og interviews i de lokale medier i sidste uge.

”Man skal opføre sig ordentligt over for borgerne,” siger Ango, og det lyder jo flot. Men Ango, har du opført dig ordentligt over for dine egne partikammerater, synes du? Jeg er sikker på, at det at fravælge en grand old man som dig ikke har været en let beslutning, og at de må have væsentlige grunde til at træffe det svære valg. Har du prøvet at kigge lidt ind i dig selv? Har du prøvet at udøve selvkritik? Kan det tænkes, at du har begået store fejl og svigt, eller er du bare ufejlbarlig?

Har du opført dig ordentligt og anstændigt over for borgerne i forbindelse med Rolighedsvej 16A i Risskov, Ango?

I 2017, da din partifælle Kristian Würtz var rådmand for Teknik og Miljø, udarbejdede I – på baggrund af en seriøs borgerinddragelse – en lokalplan, hvori det blev præciseret at ’lokalplanens delområde 10 (Rolighedsvej 16A) udgøres af en enkelt, eksisterende ejendom øst for Rolighedsvej og jernbanen, som ikke må udstykkes yderligere.’

De saglige hensyn for denne beslutning var områdets bevaringsværdi, kulturhistorie, naboer og vejadgang. Kan du huske det, Ango?

Da så Anders Horsbøll (ham med de mere end 45 konkurser) og bygherren Martin Busk et lille år senere anmoder om tilladelse til at udstykke Rolighedsvej og sagen kommer op i Teknisk Udvalg, hvor du sidder, afviser du selvfølgelig dette ønske, da det strider mod borgernes ønsker, mod en vedtaget lokalplan i byrådet og Socialdemokratiets politik, ikke sandt?

Du opfører dig jo ordentligt over for borgerne! Hov - siger nogen i min høresnegl - nej, du støttede de to borgeres ønske! Ja, men så må du selvfølgelig have haft nogle gode argumenter. Nej, dit eneste argument var, at det ville være en forskønnelse af området, da hus og have er forfalden. Det argument var vi ikke mange, der købte, for hvordan kan det, at en ejer lader hus og have forfalde, være et argument for at give ham byggetilladelse?

I byrådet blev du stillet 10 alvorlige spørgsmål i sagen, som du lovede at svare på. Først efter tre måneder og mange rykkere mandede du dig op til at svare, men vi fik ikke et eneste ærligt svar! Så meget for din respekt for byens borgere. I Rolighedsvej-sagen viser du med al tydelighed, hvilke borgere det er, som du opfører dig ordentligt over for, og hvilke du er ligeglad med, og det er ikke smukt at se på.

Du er også ude at anklage dine tidligere partikammerater for at løbe fra noget, som du har lovet. Du udtaler: ”Når jeg med opbakning fra mit parti har lavet aftaler med en bygherre, så skal jeg også kunne levere det aftalte. Det kan jeg ikke længere i S.”

Det lyder i mine ører meget mærkeligt. Betyder det, at du i Teknisk Udvalg, når du giver en bygherre accept til at gå videre med en ide, at du så lover vedkommende, at han kan gennemføre sine planer? Meget mystisk. Jeg håber, at nogle byrådspolitikere vil grave lidt i det og tage det op i byrådssalen. For hvis det er sandt, at medlemmer at Teknisk Udvalg kan lave aftaler med bygherrer, så er demokratiet i byen virkelig undergravet og risikoen for korruption overhængende.

Ango, hvad har du lovet Anders Horsbøll og Martin Busk?

Publiceret 23 November 2020 14:30