Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Hvor meget vil SF styrke handicapområdet med?

Af Viggo Jonasen, Hørgårdsvej 18, Risskov, byrådssuppleant for Enhedslisten

Et spørgsmål til Mette Bjerre og Sander Jensen fra SF.

Aarhus Kommune har godt 35 bosteder for handicappede. Forholdene på bostederne er stærkt kritisable. Både pårørende og det sociale tilsyn har i flere år fremført kritik, ikke mindst af at bostederne har for lille personaledækning og for stor arbejdsbelastning, og at en for stor del af personalet ikke er faguddannet.

De seneste måneders avisomtale af forholdene på Kilebo i Tilst illustrerer problemerne.

Det Sociale Tilsyn har overvejet at lukke Borgercenter Nord, med et antal bosteder, grundet utilstrækkelig sundhedsfaglig og pædagogisk kvalitet.

Mette Bjerre og Sander Jensen skriver, ”Handicapområdet skal fortsat styrkes”.

De skriver ikke noget om, hvor meget – hvor mange penge, hvor meget pædagogisk og sundhedsuddannet personale – der skal tilføres for at få et blot nogenlunde ordentligt levemiljø i bostederne for beboerne og et blot nogenlunde ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte.

Socialpædagogernes fagforening anslår den akutte mangel til at være cirka 65 millioner kroner.

Mette Bjerre og Sander Jensen skriver, at budgetforlig 2021 giver et ”endnu større løft til mennesker med handicap”.

Det ”endnu større løft” er på cirka 15 millioner kroner, og det er til hele handicapområdet: Bosteder, bostøtte, ledsagelse, familier med børn med handicap.

Som gammelt byrådsmedlem tør jeg forudsige, at 7-10 af de 15 millioner kroner vil gå til et forsøg på opretning af forholdene i Kilebo – de øvrige bosteder får ikke noget eller endda en beskæring. Resten af pengene vil i heldige fald dække budgetforligets 1 procents effektivisering princip og bortfald af barselsrefusion.

Under budgetforhandlingerne spurgte Enhedslisten rådmand Würtz, hvor mange penge der skal bruges for at sikre faguddannet personale til at dække vagtplanerne. Svaret var, at det var der ikke grund til at regne på. Den afvisning bør vel ikke afskære Mette Bjerre og Sander Jensen og Keld Hvalsø (Ø) fra at anskaffe en egen vurdering, for eksempel med hjælp fra Socialpædagogerne.

Mette Bjerre og Sander Jensen skriver afslutningsvis: "Med dette års budgetforlig er kommunen et skridt tættere på at skabe et socialområde i balance, og I SF fortsætter vi med at kæmpe for at handicapområdet og at hele socialområdet løftes yderligere."

Til det første: 2021 budgetforligets merbevilling til socialområdet dækker ikke det merbehov, som følger af befolkningsudviklingen. Der bliver altså ikke balance. Til det andet: Fra hvornår påregner SF at foreslå, at handicapområdet og hele socialområdet løftes yderligere? Hvor meget?

Om demokrati og budgetforlig skriver Mette Bjerre og Sander Jensen: "Enhedslisten har jo selv skrevet under på budgetforliget, så derfor mener vi, at Keld Hvalsø først selv burde rette kikkerten mod egne rækker og deres prioriteter".

Eller i min tolkning: Hold kæft udadtil og bak op om forliget – du kan brokke dig internt i partiet.

Det er vistnok en uskreven regel, at et budgetforligsparti eller dets byrådsmedlemmer ikke kritiserer forligets utilstrækkelighed. Men denne uskrevne regel fungerer som er en dybt udemokratisk blokering for en kvalificeret og på konkrete tal byggende offentlig debat om den kommunale service og dens utilstrækkelighed.

Publiceret 27 October 2020 19:54