Sander Jensen, SF.

Sander Jensen, SF. Pressefoto

Debat: Handicapområdet skal fortsat styrkes

Af Mette Bjerre, byrådsmedlem (SF), næstformand i Handicaprådet, og Sander Jensen, byrådsmedlem (SF), formand for social- og beskæftigelsesudvalget

Handicapområdet er trængt. År efter år er der kommet flere mennesker med handicap. Området vokser endda hurtigere end den generelle befolkningstilvækst. Det betyder, at budgetterne ikke har kunnet følge med, og det giver desværre en forringelse af servicen for flere mennesker med handicap i Aarhus og i resten af Danmark. Derfor har vi, som lokalpolitikere, et ansvar for at rette op på, så alle mennesker får et godt liv i Aarhus.

Det glæder os, at Enhedslistens byrådsmedlem (på orlov) Keld Hvalsø har læst SF's læserbrev om årets budgetforlig.

Keld Hvalsø provokeres dog over den sætning, hvor vi skriver “Budgettet rummer derudover også midler til socialområdet, hvor der blandt andet afsættes 10 millioner årligt til området for socialpsykiatri og udsatte voksne og et endnu større løft til mennesker med handicap.”

Hvilket åbenbart er så provokerende en sætning, at Keld Hvalsø får et behov for at formulere et længere svar i et læserbrev.

Mette Bjerre, SF.

Mette Bjerre, SF. Pressefoto

Det er ordet løft, som i den skrevne sammenhæng desværre får Keld Hvalsø op i det røde felt. Det var bestemt ikke vores hensigt. Vi er, som Keld Hvalsø også skriver, helt klar over, hvor presset handicapområdet er. Der har blandt andet været en række kritisable sager på nogle bosteder, og samtidig er det generelle serviceniveau lavere, end man ønsker. Vi har et stort problem og fælles ansvar for at ændre på denne udvikling, hvor handicapområdet bliver mere og mere presset. Vi skal sikre, at man kan have et godt liv som borger i Aarhus, uanset om man har et handicap eller ej.

Keld Hvalsø kritiserer SF for at sætte det blinde øje for kikkerten. Men Enhedslisten har jo selv skrevet under på budgetforliget, så derfor mener vi, at Keld Hvalsø først selv burde rette kikkerten mod egne rækker og deres prioriteter.

Med årets budgetforlig har vi, budgetforligspartierne, givet et økonomisk løft af handicapområdet, som er meget tiltrængt. Samtidig har vi fået fjernet omprioriteringsbidraget, som år efter år har skåret en del af budgetterne generelt i hele kommunen, for at pengene kunne bruges andre steder. Men vi er helt enige med Keld Hvalsø i, at vi endnu ikke er i mål - hele socialområdet er stadig presset, sådan som det også beskrives i budgetforliget. Vi har fortsat en opgave at løse, som vi i SF tager ansvar for, ligesom vi håber, at også Enhedslisten fremover vil tage ansvar for.

Med dette års budgetforlig er kommunen et skridt tættere på at skabe et socialområde i balance, og I SF fortsætter vi med at kæmpe for at handicapområdet og at hele socialområdet løftes yderligere.

Publiceret 26 October 2020 18:49