Keld Hvalsø.

Keld Hvalsø. Arkivfoto

Debat: Nej SF, handicapområdet løftes ikke

Af Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enehdslisten på orlov, konsulent i Lev

De fire medlemmer af SF’s byrådsgruppe har et debatindlæg i den seneste udgave af Lokalavisen. I indlægget lovprises de gode initiativer, der er i det netop vedtagne budget, og at en skattestigning har gjort det muligt.

Blandt andet nævner medlemmerne et løft på det sociale område, og at der er givet 10 millioner til socialpsykiatrien og et endnu større løft til handicapområdet. Hvis man ikke vidste bedre, kan man som læser stå tilbage med en opfattelse af, at de aarhusianske borgere med handicap i 2021 vil få et løft i den service, som kommunen tilbyder.

Jeg går ud fra, at SF’s medlemmer godt er klar over, at det ikke er tilfældet. Byrådsgruppen består bl.a. af Mette Bjerre, der er næstformand i handicaprådet og Sander Jensen, der er fungerende Socialudvalgsformand, samt Thomas Medom, der i sidste periode var rådmand for området og den gang fik lavet en analyse af området, der viste, hvor mange millioner der vil mangle, hvis servicen skal opretholdes.

Handicapområdet er i årevis blevet stedmoderligt behandlet og årets budgetforlig ændrer ikke på den kendsgerning, men at SF og andre kalder dette budget for et løft, det kalder på en reaktion, især oven på en tilsynsrapport der truede med at lukke hele område nord.

Den følgende tilsynsrapport kan berette om, hvordan plejesvigt har resulteret i, at en borger har fået ødelagt sit spiserør. Faktisk behøver man ikke at læse tilsynsrapporter eller tilfredshedsundersøgelser, man kan bare kigge på ledelse og personale-gennemstrømning og den lave grad af uddannet personale på bostederne, for at se hvor galt det står til.

Faktisk kan man også kigge på evalueringen af et af projekt-flagskibene, "Tættere på Familien", hvor den store tilfredshed med rådgiverindsatsen afløses af en frustration over kvaliteten af de tilbud, der gives, og af den lange ventetid, der er på tilbuddene.

Men egentlig kan man også læse teksten i det forlig, SF og de fleste andre partier i byrådet har underskrevet.

Der står nemlig, at økonomien også med dette forlig fortsat er udfordret og at der er brug for en bæredygtighedsplan (nedskæringsplan). Desværre er fokus ikke det bæredygtige liv for mennesker, der er dybt afhængige af kommunen, men der peges direkte på en økonomisk bæredygtighed.

Ud over det pres der er på handicapområdet, fordi der kommer flere mennesker med handicap år for år end den almindelige befolkningsudvikling, så er problemstillingerne også i stigende grad mere komplekse, og derfor kræves der også flere ressourcer.

Nok giver budgettet nye penge til området med højre hånd, men med venstre hånd sikrer tidligere aftaler, at der forsvinder penge til effektiviserings- og fællesbidrag, fuld betaling af barsel (den omlægning der blev vedtaget i budget 2018,med fuld indfasning i 2021)

Handicapområdet, og især hos de allermest plejeafhængige, er skåret helt til benet, og nogle vil sikkert sige til marven. Derfor er der ikke brug for politikere, der sætter det blinde øje for kikkerten, når vi ser på dette område. Vi leder efter politikere, der vil erkende, at det står meget slemt til, og politikere der vil tage ansvar og fortælle befolkningen, at man i Aarhus igen i år prioriterede andre områder end de mennesker, der har vanskeligst ved at tage til genmæle.

Publiceret 19 October 2020 18:58