Malling Kirke.

Malling Kirke. Foto: Google Maps

Debat: Sognegård er blevet til missionshus

Af Ole Krabbe Olesen, afgående medlem af menighedsrådet ved Malling Kirke, Markskellet 53, 8340 Malling

I 2016 var jeg med på en liste ved menighedsrådsvalget i Malling og fik syv stemmer. Det gav en plads som 4. suppleant. Allerede inden udgangen af 2017 kom jeg i menighedsrådet, idet fire indvalgte var stoppet. Dette på trods af, at to eksterne konsulenter af biskoppen var ansat til specifikt at støtte formand og kontaktperson i deres arbejde.

De to eksterne konsulenter stoppede i sommerferien 2018. Den 10. oktober 2018 stillede formanden for fjerde gang inden for et år i udsigt, han ville trække sig. Det forpurrede provsten to dage senere ved i en mail - med biskoppens vidende - at inkludere formand og kontaktperson i det provste- og præsteråd, som Malling - efter min mening - fik denne fredag aften i oktober.

Det vil være blasfemisk at sige, at Helligånden kom til Malling med denne mail, men det snerper i den retning.

I dette efterår har provste- og præsterådet (3 folkevalgte ud af 9 plus 2 præster) benyttet corona og de højere magter til at lukke sognegården for alle andre aktiviteter end dem, provste- og præsterådet selv afholder.

De er efter min mening ved at transformere Malling Sognegård – sognets hus – til et missionshus. Det resulterer desværre i, at i stedet for at være åbent syv dage om ugen for at give plads til diverse lokale fællesskaber, så er der i dag kun åbnet tre dage om ugen til de aktiviteter, som provste- og præsterådet finder passende i et missionshus.

Derfor genopstiller jeg ikke, selv om jeg har haft spændende opgaver. Jeg er kasserer indtil 1. søndag i advent. Jeg har fået Livestream fra Aarhus Universitet til Malling, hvor vi nu starter på tredje sæson. Jeg har været projektleder på ansøgningen om renoveringen af Malling Kirke. Sammen med arkitektfirmaet Linjen i Horsens har jeg udarbejdet ansøgningen, som gav 1,8 millioner fra provstiet og 2 millioner fra en vækstpulje under stiftet, i alt 3,8 millioner kroner.

Malling Kirke bliver nu også indvendig en fantastisk smuk kirke. Det er den allerede i dag ude fra.

Det vil være rigtig godt, hvis nogle unge forældre i Malling senest 13. oktober vil lave en kandidatliste med mindst seks personer, så vi kan få et afstemningsvalg 18. november. Det kræver kun, de er medlemmer af folkekirken. Der er ingen mødepligt – ej heller om søndagen.

Forældrene kan med konstruktivt mod- og medspil til provst og præster være med til at sikre, at Malling Sognegård beholder sin status som sognets hus – med rum til syv dage om ugen at stille lokaler til rådighed for diverse fællesskaber. En liste på mindst seks personer kan være med til at invitere lokale orkestre og kor til koncerter i kirken og meget mere. Fællesskaber kræver plads. Fællesskaber styrker og udvikler hele sognet.

Plads til fællesskaber vil være en fantastisk måde at byde de mange nye unge familier velkommen til Malling. Jeg vil gerne være den ene af de ni stillere, en liste skal have.

Senest 13. oktober klokken 2359 skal listen var indgivet. Kirkeministeriet har en officiel kandidat- og stilleliste – lige til at tage ned fra nettet.

Publiceret 02 October 2020 17:02