Det underskrevne budgetforlig i Aarhus.

Det underskrevne budgetforlig i Aarhus. Foto: Jacob Bundsgaard

Debat: Budgetforliget i Aarhus skaber håb i en svær tid

Af Sander Jensen, Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, medlemmer af Aarhus Byråd for SF

Budgetforhandlinger i en krisetid tegner aldrig godt, hvis man håber på et løft af den trængte velfærd og grønne forandringer. Derfor er det med stor stolthed og optimisme, at vi kan gøre regnskabet op efter årets budgetforhandlinger i Aarhus: Minimumsnormeringer, senere børnehavestart, samt et løft til socialområdet og til de ældre og økonomiske muskler til at arbejde med vores ambitiøse klimaplaner er blot nogle af de lyspunkter som et stort flertal i byrådet kunne blive enige om i årets budgetforhandlinger.

Først og fremmest blev der med vedtagelsen af en samlet skattestigning på under 20 kroner om måneden for den gennemsnitlige aarhusianer taget et vigtigt skridt hen imod, at kommunens velfærdsniveau kan forbedres trods den store befolkningsvækst. Skattestigningen har vi ønsket i mange år, og selvom vi gerne havde set den større, så er den et vigtigt skridt på vejen, når vi skal sikre bedre forhold for børn, ældre og udsatte i vores kommune. I samme boldgade som skattestigningen er vi særdeles tilfredse med, at vi endeligt har fået bugt med finansieringsbidraget, som hvert år har tæret på vores velfærd og skåret i budgetterne.

De nye indtægter betyder, at vi i år kan levere et løft til folkeskolen, socialområdet og de ældre, som i den grad trænger. Kommunens folkeskoler kommer til at opleve et løft af undervisning og SFO-tilbud ud over de midler, som allerede er afsat med finansloven. Det betyder bl.a. at vi bedre kan arbejde med de gode erfaringer fra corona-skolen med kendte voksne og færre børn i klasserne. Prioriteringen af folkeskolerne ses også i den vedtagne investeringsplan, hvor der bliver afsat penge til udvidelser, faglokaler og produktionskøkkener. Budgettet rummer derudover også midler til socialområdet, hvor der blandt andet afsættes 10 millioner årligt til området for socialpsykiatri og udsatte voksne og et endnu større løft til mennesker med handicap. På ældreområdet sikres flere varme hænder i form af sosu-assistenter og sygeplejersker, ligesom ordningen med kendt hjemmehjælper gøres permanent efter stor succes. Behovene er større, men med et enkelt forlig er det et markant skridt i den rigtige retning.

Det siger meget om et samfund, hvordan man i samfundet behandler de svageste, og derfor er vi på Aarhus’ vegne stolte af, at der også blev fundet penge til drift og udvikling af Værestedet, som kan fortsætte sit vigtige arbejde for byens udsatte. Af andre stærke aftryk i det vedtagne budget er det især vigtigt at nævne, at vi med fremrykkelsen af minimumsnormeringer samt en senere børnehavestart har vist, at vi ønsker en bedre opvækst for kommunens børn. Minimumsnormeringer indføres over en årrække, mere flere penge til voksne år efter år. Oprindeligt ville minimumsnormeringer være fuldt indfasede i 2025, men vi har fået det rykket frem til 2024. Den bedre normering for det enkelte barn understøttes yderligere af, at vi har sikret dem en ekstra måned i vuggestue, inden de starter i børnehaven ved 3-års-alderen.

Det var også på tide at sætte handling bag ordene på klimaområdet, og vi kom langt i årets budgetforlig, hvor der afsættes 312 millioner kroner til indfrielse af kommunens klimahandlingsplan. De grønne ambitioner kommer ligeledes til udtryk i investeringsplanen, hvor der afsættes 200 millioner kroner til bedre infrastruktur for cyklister og gående, 100 millioner til biodiversitet, grønne områder og bynatur, samt oprettes en klimapulje på 319 millioner til nedbringelse af CO2 i bygge- og anlægsprojekter. Vi er slet ikke i mål på klimaområdet, og hvad pengene helt konkret skal bruges på kræver inddragelse og involvering, men vi har taget de første vigtige skridt mod et meget grønnere Aarhus.

Som man kan læse, så er der som Aarhus-borger masser at glæde sig over efter årets budgetforhandlinger, især hvis man som os har røde og grønne ambitioner for byen. Byrådet har vist mod og handlekraft og investeret i velfærd, og det skal vi gøre igen næste år.

Publiceret 02 October 2020 16:17