Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Debat:

Kommer vi til at sulte hvis havnen ikke udvides?

Havneanlægget ved den sydlige pier i Aarhus havn skal udvides med omtrent 100 hektar fra østmolen ud i Aarhus bugt i østlig retning. Det er en kæmpemæssig forandring af vores miljø. For bestandig

Af Metin Aydin, arkitekt, Castenschioldsvej 1, 8270 Højbjerg

Debat Aarhus har en velfungerende og økonomisk indbringende havn – og selvom ingen siger, at den er smuk, ikke støjer eller til alle tider dufter godt, så er det en arbejdsplads for mange mennesker, som bidrager positivt til byen med velstand og vækst. Og det er en stor værdi for byen, og derfor skal der selvfølgelig vises særlige hensyn til havnens muligheder for udvikling.

Men byen har også nogle store naturmæssige kvaliteter, både i form af åbent land tæt på byen, skov og strand. Aarhusianere kan let og på kort tid bringe sig selv ud i naturen og få glæde af den. Og disse grønne kvaliteter må der nødvendigvis også tages hensyn til, for ellers risikerer vi jo at miste dem.

Således støder to modsatrettede hensyn mod hinanden, og man kan være bekymret for, at det bliver hensynet, som enklest lader sig gøre op i kroner, kvantificere og sætte i regneark, der vinder. Antal tyvefodscontainere over miljø og naturoplevelser og alt hvad det betyder for aarhusianerne.

(Debatindlægget fortsætter under billedet)

En havneudvidelse som den foreslåede vil medføre at Erhvervshavnen vil kunne ses tydeligt helt fra Moesgaard Strand.

En havneudvidelse som den foreslåede vil medføre at Erhvervshavnen vil kunne ses tydeligt helt fra Moesgaard Strand. Foto: Metin Aydin

Men hvad betyder det egentlig, når Aarhus Havn udtrykker, at der er et behov for en udvidelse? Betyder det, at man kommer til at sulte i Aarhus, hvis ikke havnen udvides, eller blot at man kommer til at vækste mindre, end man ville kunne, hvis der blev givet maksimalt gas?

Det egentlige spørgsmål må være, om aarhusianerne ønsker at bo i en by, hvor naturen kommer under pres, og hvor vi alle får stadigt større afstand til at opleve næsten uspolerede naturmæssige kvaliteter.

Det er af afgørende betydning, at der findes en fin balance mellem Aarhus Havns ønsker til vækst, miljøet og aarhusianernes behov for naturoplevelser, for det vi beslutter os for nu, vil ændre vores miljø og omgivelser for bestandig. Det er et skridt i en udvikling, der ikke stopper her, og derfor kan vi nok forudse, at der om et antal år igen vil lyde et ønske om endnu en havneudvidelse, der udspringer af et nyt behov.

Der findes byer i verden, som ikke har det, Aarhus besidder – vi har et valg. Endnu.

Publiceret 28 September 2020 10:43