Debat: Fortielser, fordrejninger og forskønnelser i Tivoli-lokalplan

Debat Claus Krogh, ansvarshavende chefredaktør for Jyllands-Postens Lokalaviser, havde 2. september en fin klumme om Tivoli Friheden og Vision Kongelunden. Tak for den!

Og ja, sagen om Tivoli Frihedens planer har mange mærkelige aspekter. Allerede i december 2019 henvendte vi os for eksempel til de lokale medier og gjorde dem opmærksom på det problematiske i at tillade Tivoli Friheden at køre deres lokalplan igennem nu i stedet for at lade den indgå i Vision Kongelunden. Klummen er den første, som tager vores synspunkter op. Det er da lidt besynderligt, ikke?

Vi har henvendt os til byrådets politikere og udbedt os en forklaring på og begrundelse for at gennemføre Tivoli Frihedens ønsker nu, da de så åbenlyst er i modstrid med den hensigtserklæring, der er udarbejdet mellem de to donorer og kommunen, om sammenhæng og helhed i visionen og løftet om borgerinddragelse. Til dags dato har vi ikke fået en sådan forklaring fra politikerne. Det er også lidt besynderligt, ikke?

Vi har selvfølgelig også henvendt os til Teknik og Miljø i flere omgange. Det eneste svar, vi har fået, lyder: "Det vurderes, at Tivoli Frihedens ønsker om udvikling kan spille positivt ind i Kongelundsprojektet." Hverken mere eller mindre, men så er enhver videre diskussion jo også umulig. Det er også lidt besynderligt, ikke?

Claus Krogh nævner i sin klumme, at der ikke står noget i lokalplanforslaget om de 60 udendørskoncerter per sæson, men det er ikke den eneste fortielse. Forslaget rummer en række fortielser af fakta, som ikke ser så pæne ud samt fordrejninger og forskønnelser, der skal gøre det lettere at synes om projektet. Lad mig komme med nogle eksempler:

Fortielser: Der sættes aldrig tal på det areal af skovbæltet, der skal inddrages til koncerthuset: 3.600 m2. Det samme gælder for oplagspladsen: Cirka 1.225 m2. Det omtales ikke, at der muligvis skal fældes træer ved anlægning af servicevejen ved skovstien. Det nævnes ikke, hvor mange træer der i alt skal fældes (29 inde i parken og cirka 40 i skovbrynet). Det nævnes ikke, at koncertbygningen bliver bygget næsten til skel (cirka 3 meter), og at man nu får direkte indkig til tivoli fra skoven. Ikke et ord om, at Tivoli Friheden selv anslår, at 800 lastbiler/varevogne skal gøre brug af vejen årligt.

Fordrejninger: Havreballe Skovvej bliver vist forkert, og man skriver, at der skal anlægges en servicevej på Havreballe Skovvej, hvilket er forkert. Man inddrager et stykke (120 meter x 4 meter i bredden) af en skovsti i fredskoven Havreballe Skov, men det ser nok ikke så pænt ud at skrive. "Da Tivoli Friheden blev etableret i sin tid, var det udenfor byen, men i takt med, at Aarhus er blevet større, er Tivoli Friheden blevet en mere og mere direkte del af byen," skriver Teknik og Miljø som forklaring på, hvorfor hensynet til naboer vejer mindre end hensynet til Tivoli Friheden. Men det er direkte historieforfalskning: Tivoli Friheden blev først etableret med permanente forlystelser i 1959 og midt i allerede eksisterende beboelseskvarterer. Så måske burde hensynet til naboerne veje højest?

Forskønnelser: Man vil nu give tilladelse til, at der kan etableres forlystelser og opføres bygninger i skovbrynet omkring parken. Da kommunen i 1995 fik tilladelse til at ophæve fredskovpligten for området af Miljøministeriet, skete det ved, at der i daværende lokalplan 504 blev indført bestemmelser, der sikrede, at de enkeltstående træer i parken og selve skovbrynet blev bevaret og udbygget. Nu forærer kommunen Tivoli Friheden jord, så der kan etableres en såkaldt skovplads foran koncertbygningen, og den ser kæmpemæssig ud på den illustration, der er lavet, men i virkeligheden kan skovpladsen kun blive cirka 7 meter bred fra bygningens front til servicevejen. Men man må medgive, at det er en rigtig flot illustration, som bare ikke har noget med virkeligheden at gøre.

Samlet giver disse 'fiduser' indtryk af, at man som læser sidder med et partsindlæg, og ikke med et offentligt dokument fra en forvaltning, der burde varetage alle borgeres interesser. Og det er da også besynderligt.

Publiceret 13 September 2020 08:00