Foto: Danni Paulsen

Foto: Danni Paulsen

Debat

: Kongsgården, Kilebo og andre Aarhus-katastrofer

Viggo Jonasen, gl. byrådsmedlem (Ø), Hørgårdsvej 18, Risskov

debat Rådmand Skive har bedt et konsulentfirma, Implement, om en "ansvarsfrifindende" rapport om problemerne på Kongsgården, DemensCenter Aarhus og Skæring Plejecenter.

Rådmand Würtz er i flyverskjul om Kilebo sagen og om bosteds-problemerne, som Helle Hammer Mouritzens så frysende har beskrevet i Lokalavisen i august 2020, og som både Det Sociale Tilsyn og Patientklagestyrelsen har påtalt.

Borgmester Bundsgård er tavs.

Dog: Alle er de enige om, at der skal "bedre ledelse på det lokale niveau" og (lidt) flere midler til.

Implement-rapporten konstaterer om Kongsgården: "Aftenvagterne har i det planlagte fremmøde haft hvad der må anses for at være (tæt på) en mindstebemanding." Hvis konsulentundersøgelsen havde haft problemløsningsformål, ville man have spurgt: Når det planlagte aften-nathold er en mindstebemanding, hvordan går det så, når der bliver sygefravær? Når der bliver indkaldelse af mindre uddannet og ikke introduceret afløser? Svaret er rystende enkelt – og Helle Hammer Mouritzen leverer det med sin beskrivelse: der kommer undladelser og fejl, som så forresten videreføres.

Konsulentundersøgelsen spørger ikke: kan man med den økonomi, som byrådet har tildelt Kongsgården, overhovedet lave vagtplaner, som ikke er mindstebemandingsvagtplaner?

Det er nemt at jagte rådmænd – og de får jo da ogå deres pæne vederlag for at have ansvar for deres konkrete afdeling - også når deres budget kun rækker til "mindstebemanding."

Det er lidt mere abstrakt at placere ansvaret hos det budgetbestemmende byråd.

Men for pokker: da man lavede Aarhus Kommunes budget for 2020 færdigt med den såkaldte "balanceplan" var der advaret mod konsekvenserne på bostederne: med den budgetramme, som man ville vedtage, ville der blive lidt færre uddannede i vagterne og lidt flere vikarer – og der ville følge arbejdsmiljøbelastning og mere vold.

Så – det vedtog man!

Til forhandling om budgettet for 2021 er foreslået enkelte forbedringer. Der er ingen vurdering af, om der trods de enkelte forbedringer stadig vil være "mindstebemanding" hele tiden eller en del af tiden – og deraf følgende nedbrud ved en enkelt sygemelding.

Der er ingen vurdering af, om disse enkelte forbedringer vil få det samlede billede af hjemmepleje og plejecentre og bosteder til at blive godt.

Byrådet bør beslutte, at man vil skaffe sig et samlet billede. Øh – er det ikke bare nok en konsulentrapport? Man kan da bestemme at bruge nogle borgmesterafdelingsarbejdstimer på noget så vigtigt!

Rådmænd bør jagtes, også af pressen og af pårørende og af brugerorganisationer, hvis de ikke afhjælper de fejl, der gentagne gange opstår i deres afdelinger. Men hvis den jagt afleder opmærksomheden fra byrådets utilstrækkelige bevilling – og fra at rådmændene ikke selv gør opmærksom på bevillingens utilstrækkelighed, som de selv har været med til at beslutte! - ja så jagter man skillingen og lader daleren rulle.

Byrådet bør bestemme sig for et kvalitetsniveau for sektorerne som helhed. Det vil være at tage ansvar. Det vil være et godt tema til budgetdebatten og især til bevillingsbeslutning.

Publiceret 11 September 2020 13:27