Hans Jørgen Petersen.

Hans Jørgen Petersen. Arkivfoto

Debat: Kommunen går bygherres ærinde i tivoli-lokalplan

Det digitale borgermøde er en manifestering af, at Teknik & Miljø-forvaltningen i Aarhus Kommune går bygherrens ærinde, mener Hans Jørgen Petersen

Af Hans Jørgen Petersen, formand for AARHUS BYFÆLLED, Vision Kongelundens grønne venner

I et høringssvar til Teknik og Miljø har tre grundejerforeninger, to fællesråd og foreningen AARHUS BYFÆLLED – Vision Kongelundens grønne venner peget på mange problemer i lokalplanforslaget. Først og fremmest at vi ser det som et partsindlæg, der ikke er en forvaltning værdig.

På det digitale borgermøde forleden blev det klart, af afdelingsleder Lars Lund bidrager til vores opfattelse af, at vi har at gøre med en forvaltning, der går bygherrens interesser.

Vi havde rejst et spørgsmål om, hvorfor man ikke i lokalplanforslaget (som politikerne skal tage stilling til) nævner, at Tivoli Friheden har planer om at afholde 30 udendørs koncerter med mellem 10-17.000 gæster og 30 koncerter med mellem 5-10.000 gæster, primært i sommerhalvåret. Når vi taler om sommerhalvåret, skal det præciseres, at Tivoli Friheden har ret til at holde åbent 124 dage i perioden fra 1. april til 30. september, Netop i den periode, hvor der i det samlede Kongelunds område afholdes flest events.

Et hurtigt regnestykke viser, at det vil svare til en koncert hver anden dag.

Som jeg husker det, var svaret: "Det er der ikke taget konkret stilling til, vi har ment, at det var for detaljeret, at Tivoli Friheden skal overholde de nuværende vilkår, og at der ikke ville blive tale om så mange flere (end de 20 Fed Fredag i dag, forstås).

Enten taler Lars Lund mod bedre vidende, i modsat fald må vi bede ham læse de miljøgodkendelser der ligger. I miljøgodkendelsen af 13.4.11. giver man Tivoli Friheden tilladelse til dagligt at gennemføre op til 3 timers musikarrangement.

Derfor bør man skrive et antal ind i lokalplanen, så politikerne og vi borgere har lidt hånd i hanke med event-aktiviteten i Tivoli Friheden. Dette så meget mere som der ligger et hav af miljøgodkendelser, hvoraf man kan læse, at Tivoli Friheden successivt har tilranet sig flere og flere goder. Af borgere i Grundejerforeningen Marselis tidligere betegnet som 'salami-metoden'.

Og fri os nu en gang for alle for skrønen om, at Tivoli Friheden lå der før, nabokvarterene skød op, og at borgerne i området derfor må affinde sig med støj fra Tivoli Friheden. Vi kender godt vores bys historie og ved godt, at den 'rigtige' forlystelsespark først blev etableret i 1959. Og da lå villaerne i området der for længst som en naturlig udvikling af byen. Så ønsker Tivoli Friheden at transformere sig fra forlystelsespark til event- og koncertpark, bør man måske overveje at flytte Tivoli Friheden uden for byen.

Personligt kan jeg kun opfatte alt dette som manipulation med fakta. Og vi må håbe, at politikerne i Aarhus byråd udviser større troværdighed og for en gangs skyld lytter til de mange utilfredse borgere i lokalområdet.

Publiceret 21 August 2020 13:22