Skæring Plejehjem.

Skæring Plejehjem. Foto: Google Maps

Debat: Endnu en trist plejehjemssag i Aarhus

Af
Tove Jørvang, formand, Ældre Sagen i Aarhus

Keld Skaaning, næstformand, Ældre Sagen i Aarhus

Vi erfarer, at der er alvorlige problemer på endnu et plejehjem i Aarhus. Det er meget trist for både beboere og pårørende.

Ældreområdet er udhulet af mange års besparelser og af, at pengene ikke er fulgt med i forhold til, at der kommer flere ældre. Derfor er der behov for, at der både lokalt i Aarhus og fra Folketinget investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet, så vi kan sikre, at de svageste ældre får en god sidste tid på vores plejehjem, og således at vi forhåbentligt kan undgå de ulykkelige sager, der rammer både de ældre og deres pårørende hårdt.

Vi kan i pressen se, at alle kræfter nu sættes ind for at løse den aktuelle sag. Og vi har tillid til, at der findes en god løsning på Skæring Plejehjem.

Men hvad kan Aarhus gøre for at undgå flere af den slags sager, som slet ikke burde forekomme?

Det fremgår af omtalen i pressen, at de pårørende gennem lang tid har kæmpet for at få forholdene for deres ældre forbedret, uden at det har haft noget længerevarende resultat.

Udover at ledelsen skal være lydhør og følge hurtigt op på kritik, så bør byrådet sikre en stabil udvikling, der tager højde for den demografiske udvikling, så der er tilstrækkeligt med ressourcer til, at der kan tilbydes en værdig ældrepleje.

Der vil i de kommende år blive flere af de 'ældste ældre'. Det vil, trods sund aldring med videre, øge udgifterne i den kommunale ældrepleje og i sundhedsvæsenet. I de senere år er der til en vis grad taget højde for dette via ældremilliard, værdighedsmilliard og lignende. Men ofte strander disse forsøg på at forbedre ressourcesituationen i ældreplejen på, at der parallelt skæres i kommunens egne bevillinger.

Dette skal være en appel til Aarhus Byråd og forvaltning om at sikre rammerne for en ansvarlig udvikling i ældreplejen, der tager højde for den demografiske udvikling, og som sikrer en værdig ældrepleje.

Publiceret 02 July 2020 08:22