Oversvømmelse på Byleddet/Søskovvej mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø.

Oversvømmelse på Byleddet/Søskovvej mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø. Foto: Jeppe Rafn

Debat: Lad os få en smuk bro over søerne i det vestlige Aarhus

Sådan åbner vi for vandet, skaber vej for den nødvendige trafik og begrænser den unødvendige trafik over søerne i vest

Af
Kim Bisgaard

Skibbyvej 21

Årslev

8220 Brabrand

Nu hvor vejen mellem søerne er 'væk', så lad os gentænke denne forbindelse. For nogle er forbindelsen nemlig en forbandelse, og for andre er det velsignelse. Jeg tror, vi lige nu har muligheden for at lave løsninger.

Søerne breder sig i Aarhus Vest. Det fylder godt i de lokale medier disse dage. Ikke kun fordi, at det er interessant at se, hvordan det ændrer det enorme landskab i Ådalen, hvilket mange kommer for at kigge på, fordi tørre områder, vi kender, er forsvundet og erstattet af vandspejl. Det er også interessant, fordi vandmasserne på vejen har medført en afspærring, hvilket irriterer rigtig mange bilister, som ikke længere kan køre over Storskovvej (Byleddet) - det er den, som deler Brabrand Sø og Årslev Engsø. Vejen, der overskærer engsøen vest for Årslev ved Skibby, Holmbækvej, er også blevet afspærret. Holmbækvej plejer normalt kun at have et sumpet område på den ene side og helt tørt på den vestlige. Nu er der sø på begge sider af - og over vejen.

Holmbækvej ved Skibby.

Holmbækvej ved Skibby. Foto: Jeppe Rafn

Sur/sød sø

Når jeg fatter pennen, er det fordi jeg midt i denne både spændende og trælse tid ser et interessant sammenfald af interesser og muligheder. Som om stormfloden har båret muligheder og idéer op til overfladen. For ligesom bilisterne synes, spærringen af Søskovvej mellem søerne er træls, da de skal køre lange omveje omkring søerne, så er mange beboere i områderne omkring søerne og vejnettet i nærheden (Engdalsvej, Byleddet, Ørvadsvej, Søskovvej og Søholmvej med flere) rigtig glade. De har nemlig i mange år talt om at få Søskovvej lukket. Ikke fordi et par biler generer dem, men fordi der kører rigtig mange biler i døgnet. Så mange, at den i folkemunde kaldes den 3. ringvej. Udover at det generer menneskene i området, så kører vejen jo direkte igennem et natura 2000-område, hvor der er et væld af fuglearter og andet dyreliv. Dette historiske område i Aarhus Ådal udgør et bynært reservat, som har stor rekreationsværdi for rigtig mange aarhusianere. Fra motionister over hesteryttere til ornitologer og fotoentusiaster.

Bedre aflastning og flere fluer i samme smæk

Hvis vi nu lavede en bro over søerne. Den skal være lidt højere end den dæmningsagtige vej, der er der nu. Høj nok til at vandet ikke kommer på kørebanen ved 100 års-hændelser, og høj nok til at man kan lave smukke, åbne hvælvinger underneden, så søerne kan flyde ud i ét og dermed langt bedre aflaste området for fremtidens måske stigende vandmængder. At der lige nu har været en dæmning mellem søerne, har givet et stort pres på åen og de omkringliggende omgivelser. Især vejene og Brabrandstien og ikke mindst andre landområder, hvoraf alle ikke er lige oplagte til overskudsvand. Hvis der også kom en sluse/passage ved Holmbækvej ved Skibby - i den vestlige ende af Årslev Engsø - kan området vest for vejen også bære noget af trykket fra overfloden længere ude vestpå i Ådalen, som efter istiden udgjorde et morænelandskab og et sammenhængende fjordområde.

Ved Brabrandstien.

Ved Brabrandstien. Foto: Danni Paulsen

Spar penge og luk op for sluserne

Jeg kan læse i dagens aviser, at både rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek og Aarhus Kommunes vandchef Simon Grunfeld er enige om at ønske flere engsøer for at tage noget af vandmassernes tryk på midtbyen ved de store nedbørsmængder.

Det lyder som en god idé. Men det kunne da være spændende, om man kunne forbedre aflastningskapaciteten ved de to allerede etablerede søer i Aarhus Vest og i stedet for omkostninger til en ny engsø kunne bruge pengene på at lave en vej om til en bro og gøre et område langt bedre for de fleste - og for fremtiden. En vej der alligevel både skal repareres og ændres efter denne omgang vandmassage, og da den ikke svarer til fremtidens vandmasser. Den står altså allerede og venter på et budget. Disse nødvendige tiltag kan kobles lige i midten af disse smukke søer, i den historiske ådal. Den med tiden forsvundne fjordkarakter, kan nu måske blive periodisk tilbagevendende.

Begræns trafikken over Søskovvej

Udover blot at hæve vejen og lave en smuk bro, så foreslår jeg, at der kun etableres ét vejspor til bilister. Sporet skal lysreguleres, så der er åbent for eksempel fem minutter i hver sin retning på skift. På den måde kan de lokale fra Stavtrup, Brabrand og Årslev, der skal krydse søerne, stadig komme over. De må acceptere at skulle vente på adgang på grund af lysreguleringen, hvilket skal reguleres i et omfang, der presser trafikken ned til 'den nødvendige'. På den måde er det en stor nok barriere til, at de der blot skyder genvej fra fra for eksempel Viby for at komme på motorvej ved Årslev ikke længere har en fordel. Bilister venter alligevel i forvejen i myldretrafikken på grund af propper. Med denne løsning ville folk altså vente, som de plejer, men vinderne vil være mennesker og dyr i området. Et fredet området, der fortjener lidt mere trafikro. Området er hårdt presset af fremmedelementer i forvejen med overskærende højspændingsledninger i nord/syd-gående retning og den i denne sammenhæng brutale motorvej mod vest.

Ved andebroen på Brabrandstien.

Ved andebroen på Brabrandstien. Foto: Susan Elgaard Jensen

Rekreativ forbindelse

I stedet for bilspor 2 kan resten af pladsen på broen gives til cyklister og fodgængere, hesteryttere og motionister, der skal krydse søerne eller blot rundt om Brabrandsøen og så videre. Men kunne lave et fuglekiggertårn midt på broen og søen, og der kunne laves et dedikeret sted til fiskerne og så videre i forbindelse med broen.

En smukkere Ådal

Broen skal selvfølgelig være smuk og give noget til landskabet. Langt mere end den simple vej vi har nu. Jeg kommer til at tænke på gamle, stenbroer i landlige engelske omgivelser. Vi kan skele til løsningerne, som godsejeren har fået lavet ved Constantinsborg. Her leder smukke stensætninger og finurlige forløb både trafikanter, vand og fauna smukt på vej i de nyrenoverede omgivelser, der er skabt med respekt for både naturen og traditionen i området.

Kim Bisgaard er selvstændig Iværksætter, toplederrådgiver og foredragsholder. Tidligere teaterdirektør, leder af Godsbanen og direktør i Innovation Lab koncernen.

Publiceret 26 February 2020 07:21