Ordblinde skal have mere hjælp, mener Aarhus-politikere.

Ordblinde skal have mere hjælp, mener Aarhus-politikere. Modelfoto

Læserbrev: Stop med at vende det blinde øje til ordblinde

To 'voksenpolitikere' og to ungepolitikere fra Aarhus vil arbejde for at give unge ordblinde bedre hjælp

Af Thomas Medom (SF) rådmand for Børn og Unge, Rabih Azad-Ahmad (R) rådmand for Kultur og Borgerservice, Karim Kaddoura, ungeborgmester, 14 år, Jacob Skriver Kristensen ungebyrådsmedlem 17 år

Stop med at vende det blinde øje til. Vi skal have fokus på at give ordblinde den bedste hjælp.

Det er vi klar til i Aarhus, og nu må også Undervisningsministeren på banen. Såvel lokal som national handling er afgørende for, at ordblinde børn og unge i fremtiden får den hjælp, de har behov for. Vi ser i dag alt for mange ord- og talblinde børn, hvis vanskeligheder opdages for sent - og vi ser alt for mange børn, som ikke får den nødvendige hjælp.

I Aarhus har byens børne- og ungebyråd sat ordblindhed højt på dagsordenen, støttet af det voksne byråd. Målet er, at endnu flere kan udleve deres drømme og ikke bliver sat tilbage på grund af deres vanskeligheder. Vi skal sikre lige muligheder for alle. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at unge skal begynde i gymnasiet, på en erhvervsuddannelse eller måske endda på en videregående uddannelse for først her at blive klar over, at de har læsevanskeligheder.

Aarhus arbejder for en national læsestrategi. Det gør vi, fordi vi ønsker stærkere læsere. Det kræver en indsats på alle fronter. I skolen, på bibliotekerne og hjemme. Evnen til at læse er vigtig for hele ens liv. Derfor skal vi sikre, at alle bliver de bedst mulige læsere.

I kølvandet på børne- og ungebyrådets forslag er vi derfor i Aarhus godt på vej med en samlet plan, der skal styrke indsatsen. Den peger i retning af et kompetenceløft til læsevejlederne og etablering af et matematikvejledernetværk på samme måde, som vi har et læsevejledernetværk. Ligesom den peger mod etablering af et rum for nye fortælleformer og kreative kompetencer i bibliotekerne.

Samtidig ser vi på at styrke den samlede vifte af tilbud, ligesom det ses på, hvordan vi kan styre vores fremmeste eksperter på området, Kompetencecenter for Læsning. Og det bliver ikke ved analysen alene, da der ved sidste års budgetforlig er afsat 4,5 millioner kr. i 2019 og i 2020 og herefter får området et varigt løft på 2 millioner kr. om året.

Vi har dog også brug for en national hånd. Undervisningsminister Merete Riisager nægter fortsat børn i risiko for at udvikle ordblindhed adgang til det såkaldte nationalbibliotek Nota. I dag har de mellem 12.000 og 20.000 indskolingselever på landsplan ikke adgang til bibliotekets digitale tekster, da det kræver et dokumenteret læsehandikap – hvilket først sker i tredje klasse. Selvfølgelig er der et hensyn til ophavsrettigheder. Men det ville klæde ministeren at arbejde for en mere fleksibel ordning end den, der er i dag. I stedet for kun at tilbyde ordblinde børn og unge den kolde skulder.

Publiceret 21 December 2018 16:30