Læserbrev:

Godt nyt til de ord- og talblinde

Af
Heidi Bank (V)

og Peter Sporleder (V), byrådsmedlemmer og medlem

af Børn og Ungeudvalget

i Aarhus Kommune

debat I det tidlige forår rettede børne- og ungebyrådet henvendelse til Aarhus Byråd, da ikke alle børn, der bliver konstateret ord- og talblinde, kan få den hjælp, der er nødvendig.

I byrådssalen talte Venstre for, at der skulle tilføjes flere midler til dette område, mens flertallet af de øvrige partier i byrådet ville finde finansieringen inden for den eksisterende ramme - velvidende af antallet af børn og unge som bliver screnet for ord- og talblinhed er voksende.

Selvom vi stod overfor en større sparerunde, stod vi fast på, at vi skal fortsætte med at investere i vores børn og unge, og vi tog efterfølgende kravet med til forhandlingsbordet.

Derfor er vi ekstra glade for, at der i dette års budgetforlig er afsat 13 millioner over en fire-årig periode til en styrkelse af indsatsen mod ord- og talblindhed.

I 2019 og i 2020 er der afsat 4,5 millioner og de efterfølgende to år er der afsat to millioner, og den samlede plan kan blandt andet indeholde årlige handleplaner, et kompetenceløft til læsevejlederne, kompetenceudvikling for matematikvejledere og oprettelse af et matematikvejledernetværk.

Vi glæder os over vi kan være med til at skabe en bedre hverdag både for de børn og unge som er udfordret af ordblindhed og/eller talblindhed, men også for de forældre og lærere som hver dag skal forholde sig til det.

Publiceret 03 October 2018 15:07