Regionsvalg A

Regionsvalg A

Debat:

Patienten skal sættes i centrum

Debatindlæg af Mette Valbjørn (S), regionsrådsmedlem og kandidat, Kirkeager 23, 8330 Beder

Lige som i andre dele af landet er de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland under et stadigt større pres. Et stigende antal patienter kombineret med fortsatte besparelser og effektiviseringer kræver nye løsninger.
En af de centrale udfordringer er samarbejdet mellem sektorer, og særligt mellem kommuner og region. Sammenhængende forløb mellem behandlingspsykiatrien i regionen og socialpsykiatrien i kommunerne er af største vigtighed, så borgerne hjælpes til det rette tilbud og videre behandling. Alene i 2016 blev 16 procent af sengepladserne på Psykiatrisk Hospital i Risskov optaget af patienter, der allerede var færdigbehandlede der. Det er ikke hensigtsmæssigt for patienterne.
Vi skal derfor blive bedre til at sætte patienten i centrum af behandlingsforløbet. Det vil vi gøre ved at etablere et Borgernes Psykiatrihus i Aarhus. For nylig principgodkendte regionsrådet i Region Midtjylland at indgå i et samarbejde med Aarhus Kommune om at etablere et tilbud i stil med det, der er en succes i både Silkeborg og Randers.
Borgernes Psykiatrihus i Aarhus er et vigtig tiltag i det nære sundhedsvæsen, som vi skal udbygge og udvikle i samarbejde mellem kommuner, regioner og praktiserende læger. Her vil vi samle medarbejdere fra både region og kommune for at styrke koordination og kommunikation mellem sektorer og samtidig etablere nye tilbud, som kan understøtte patienter i overgangen fra behandlingspsykiatrien til social- og beskæftigelsesområdet i kommunerne. Det kunne for eksempel være en åben rådgivningsfunktion og et antal akutte ”tryghedssengepladser”.
Et sammenhængende forløb i psykiatrien er af største vigtighed, hvis vi skal forebygge genindlæggelser og sikre tryghed til alle patienter. Derfor er det en af mine hjertesager som regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, og et tiltag som jeg håber, at borgerne i Aarhus vil tage godt imod.

Publiceret 20 October 2017 09:00