Paul Natorp er leder af foreningen, Sager der Samler, og facilitator af Mini-borgersamlingen. Han mener, at borgerne via den kan komme med indlæg og idéer, der ikke er partsindlæg. Og at det er en god idé, når man vil ændre persontransporten, for det betyder meget i den enkelte aarhusianers hverdag og skaber stor uenighed. 

Paul Natorp er leder af foreningen, Sager der Samler, og facilitator af Mini-borgersamlingen. Han mener, at borgerne via den kan komme med indlæg og idéer, der ikke er partsindlæg. Og at det er en god idé, når man vil ændre persontransporten, for det betyder meget i den enkelte aarhusianers hverdag og skaber stor uenighed.  Foto: Benny Kjølhede

Nyt i Aarhus: 24 borgere finder forslag til grønnere transport

24 aarhusianere bliver klædt på af eksperter til at inspirere politikerne med idéer til at halvere CO2-aftrykket fra byens transport. Det er et demokratisk eksperiment, som Sager der Samler, Århus Onsdag, FO-Aarhus og Aarhus Kommune står bag

Af
Bente Tahmasbi Hansen

Aarhus Hvis du sommetider er i tvivl om, hvorvidt vores byrådspolitikerne træffer de bedste beslutninger for de fleste, synes du muligvis, at en borgersamling er en god idé.

Nu skal 24 repræsentativt udvalgte aarhusianere klædes på af uafhængige eksperter til at komme med forslag til, hvordan Aarhus kan nedbringe sit CO2 aftryk og få et bedre klima. Borgerne er ikke bundet af partipolitiske aftaler og skal ikke vinde popularitet, så de kan blive genvalgt. Deres opgave er ret præcist som den, domsmændene har i en retssal: at give deres bedste vurdering af en sag ud fra de oplysninger, de får, uden at blande deres egen mening eller interesse ind i sagen.

Denne mini-borgersamling skal komme med anbefalinger til, hvordan vi når i mål med byens ambitioner om en grønnere udgave af transporten. Det gælder både biler, busser, letbanen, cykler og fodgængere.

"Når vi ser på hele billedet af CO2, har Aarhus for eksempel styr på et omlægge energiforbruget til opvarmning af vores boliger. Men vi har ikke styr på vores persontransport, som står for en stor del af den samlede udledning. Og når man ændrer på det, griber det virkelig ind i vores hverdag,"siger Paul Natorp, der er leder af foreningen, Sager der Samler, og facilitator af Mini-borgersamlingen.

En varm kartoffel

Nye regler for hvordan vi må færdes i vores by, kan virkelig få folk op af stolene. Og det sender politikerne ud på en balancegang.

"Ændringer af persontransporten skaber stor polarisering, og det er svært for politikerne at gå ind i drøftelserne. Politikerne er simpelthen bange for, at folk bliver sure. Men her kan borgerne komme med indlæg og idéer, der ikke er partsindlæg. Der er flere eksempler på at borgerindsamlinger er gode i sager, der er varme kartofler," fastslår Paul Natorp.

Han har erfaringer med borgersamlinger, blandt andet fordi han også var med til at facilitere Københavns hidtil eneste borgersamling, der blev afholdt i november 2019 med 36 deltagere, som tog stilling til trafikken i Middelalderbyen.

Bilerne forurener

Også i Aarhus er trafikken en stor udfordring. Kommunes analyser viser, at trafikken er en af de helt store syndere, når det handler om byens CO2-udledning. Blandt andet fordi vi kører for meget i bil. Det store spørgsmål er: Hvordan laver vi om på det? 

"Hvis vi skal lykkes med det, skal vi alle hjælpe til med at finde ud, hvordan vi kan gøre det, fordi det får store konsekvenser for hvordan, vi fungerer i vores by," siger Paul Natorp.

"Når vi skal trække vidtrækkende beslutninger, skal vi gøre os umage. Det er temmeligt svært at tale med alle 350.000 borgere, og derfor kan man i stedet høre et repræsentativt udsnit. Borgerne i det kan tage udgangspunkt i deres eget liv og hverdag. Løsninger skal ikke bare tages ud fra økonomiske modeller eller tekniske overvejelser men skal også tage udgangspunkt i, hvad det er for en kommune, vi ønsker os," forklarer mødelederen

Han påpeger, at man i en borgersamling kan komme i dybden med et emne, at man kan nå at tale sammen og at man kan give sig tid til at blive klogere.

400 ville være med

400 borgere meldte sig til at deltage i den aarhusianske mini-borgersamling, da de blev kontaktet via e-Boks, der skrev ud til 10.000 aarhusianere. Ud af de 400 er den repræsentative gruppe på 24 fundet. De har sagt ja til at deltage i fire møder, der varer fire-seks timer. Her møder de blandt mange andre eksperter fra Dansk Cyklistforbund, FDM og Aarhus City Forening: Derefter diskuterer de i grupper på baggrund af deres nye viden. Møderne foregår online, så længe Corona-restriktionerne kræver det.

Det er første gang, at Aarhus har sådan en borgersamling, som i dette tilfælde er et miniformat med 24 deltagere til forskel for det typiske antal på cirka 100.

"Vores ressourcer passer til en samling på 24 deltagere, som er det mindste man skal være for at opnå den repræsentative effekt. Dette her er et eksperiment, og hvis det går godt, er der mulighed for at arbejde videre med det og bliver flere," siger Paul Natorp.

Århus Onsdag og FO er med

En gruppe af repræsentativt sammensatte borgere kaldes en borgersamling, når dens opgave er stillet af politikerne, som i dette tilfælde optræder i form af Bæredygtighedsudvalget. Det har spurgt: Hvordan kan vi halvere CO2-udledningen fra transportområdet frem mod 2030? Og så har det forpligtet sig til at tage imod samlingens anbefalinger, der vil være klar i april.

Bag initiativet står Sager der Samler, Aarhus Bibliotekerne, Borgerservice og FO-Byen sammen med Århus Onsdag, der ønsker at undersøge borgersamlingens potentiale og udbrede kendskabet til den. Andre lande har gode erfaringer med at inddrage borgerne i svære beslutninger på denne måde. For eksempel ændrede det stærkt katolske Irland i 2018 sin abortlovgivningen, efter en borgersamling viste et stort flertal for det.

I Aarhus er mini-borgersamlingen blevet mulig, fordi Aarhus Omstiller, Grøn Mobilitet og Bæredygtighedsudvalget i Aarhus Kommune er gået med i samarbejdet. De har inviteret via e-Boks, de har stillet den konkrete opgave, og de har forpligtet sig til at se på samlingens indstillinger.

Mini-borgersamlingen holder de næste to måneder fire informationsmøder for deltagerne og afsluttes med et offentligt møde for alle interesserede 13. april på Dokk1. Der bliver mini-borgersamlingens anbefalinger præsenteret og sat til debat blandt politikere og borgere.

 Fakta

  • Mini-borgersamling
  • Er den første af sin slags i Aarhus
  • Arbejder med grønnere trafik, fordi det emne er vigtigt, og det skiller vandene
  • Er blevet til i et samarbejde mellem hverdagsaktivisterne i 'Sager der Samler', Aarhus Biblioterne, Borgerservice, FO-Aarhus og Århus Onsdag
  • De vil undersøger borgersamlingens potentiale og udbrede kendskabet til den form for demokrati, der har været brugt med stor succes i udlandet
  • Aarhus Omstiller, Grøn Mobilitet og Bæredygtighedsudvalget i Aarhus Kommune gør projektet muligt

Fakta

Borgersamlinger

Er de senere år blevet brugt med virkelig gode resultater og bliver set som et modsvar mod stigende polarisering, populisme og pessimisme i demokratiet.

Skal styrke den demokratiske inddragelse.

Er et midlertidigt organ, der opløses igen, når borgersamlingens anbefalinger er givet videre.

Indsamler borgernes kvalificerede input, som de har udarbejdet på baggrund af viden fra uafhængige eksperter, interessegrupper og debat. 

Sammensættes ved borgerlodtrækning på tværs af kriterier som f.eks. køn, alder, bopæl og indkomst, så samlingen repræsenterer et bredt udsnit af borgerne.

Publiceret 28 January 2021 13:20