Som frivillig hjælper man ikke bare andre, man får også en masse tilbage. Desuden får man gode relationer, erfaring, kurser og mulighed for at komme på personaleudflugter.

Som frivillig hjælper man ikke bare andre, man får også en masse tilbage. Desuden får man gode relationer, erfaring, kurser og mulighed for at komme på personaleudflugter. Foto: Børns Voksenvenner

Guide til gode gaver:

Giv din tid og gør en forskel

Af
Bente Tahmasbi Hansen

Julen er hjerternes fest, siger man. De senere år er det da også blevet meget populært at deltage i kirkernes og varmestuernes fællesspisninger juleaften og i juledagene. Interessen er så stor, at der er flere frivillige, end der er brug for i højtiden.

Til gengæld mangler der hænder resten af året. Her er et udvalg af de opgaver, som venter på at blive løst. Det gælder for dem alle, at man bliver undervist og får supervision af den organisation eller forening, som man er frivillig i. Så man er klædt på til at løse opgaven.

Foto: Blå Kors

Blå Kors

Organisationen mangler frivillige i Blå Kors' genbrugsbutik på Paludan Mullersvej ved storcenter Nord.

Der skal man betjene kassen, sortere varerne og fylde op i butikken, og køre ud og hente dødsbo og andre varer. Man bliver en del af et meningsgivende fællesskab, hvor man gør noget godt for sig selv, for Blå Kors og de mennesker, organisationen hjælper.

Interesserede kan ringe til Anders Christensen på 21122120.

Foto: BørneTelefonen

Børnetelefonen/Børns Vilkår

Åbnede et kontor i Aarhus i november 2019. De er endnu ikke begyndte at besvare telefonopkald, men svarer børnene, som skriver på BørneTelefonens chat. Den er populær, så der er i høj grad brug for frivillige til den.

Børnene skriver oftest om problemer med kærlighed og forelskelse. Det næststørste emne er forældrerelationer og vennerelationer.

Frivillige hos Børnetelefonen skal være fyldt 21 år, have en uddannelse på bachelor-niveau og erfaring med børn.

Børnetelefonen hører under Børns Vilkår. Der mangler man frivillige, som vil fortælle børn og voksne om børnenes rettigheder og lave worskhops om det. Der er især brug for folk, der har mulighed for at gå ud på folkeskolerne i dagtimerne. Opgaven kræver, at man kan stille sig op og levere budskabet om, at børn har ret til trivsel. Børns Vilkår har skræddersyet materiale og giver de frivillige undervisning i det.

Børnetelefonen/Børns Vilkår holder til i FO-Byen. Hjemmeside: bornsvilkar.dk

Foto: Kirkens Korshær

Kirkens Korshær

Mangler frivillige til samtlige opgaver:

Vinterherberget i Mindegade 12 med 22 akutte pladser. Når personalet går hjem til midnat, er der brug for to frivillige indtil klokken 8 næste morgen. Der er som regel ro, så man kan læse eller skrive i løbet af natten. Man skal være over 23 år.

Døgnvarmestuen, der altid mangler aften og nattevagter klokken 23-03. Vagterne skal kunne lytte til spændende livshistorier igen og igen. Nogle af brugerne bruger lang tid på at falde til ro og gå i seng. Der er altid to professionelle medarbejdere til stede ud over de frivillige.

Værkstederne. Der er brug for praktiske hænder i sy-, cykel-, træ-værkstederne og køkkenet. Der skal man udføre praktisk arbejde og samtale med sårbare brugere.

Besøgsven og hjerteven. Den opgave kræver, at man holder ved i en periode på nogle år, for der er brug for en stabil kontakt. Man skal være en slags mentor for en udsat sjæl.

Man kan melde sig til opgaverne på kontoret i Nørre Alle 25 i Aarhus. Man kan tilmelde sig til døgnvarmestuen hos Lars Østerkjærhus på nummer 53585530. De øvrige opgaver kan man tilmelde sig hos Robert Johannes Ulrich på nummer 23333445.

Foto: Røde Kors

Røde Kors

Mangler frivillige til tre forskellige opgaver:

Indsamling af overskudsmad. Røde Kors har en aftale med en række supermarkeder om at organisationen modtager de madvarer, som butikkerne ikke når at sælge før sidste salgsdato. Der mangler chauffører, som vil køre rundt og indsamle maden.

Genbrugsbutikken Krydsfelt på Nørre Allé 30, der sælger tøj til unge, har brug for kræfter til at sortere genbrugstøjet og til at stå i butikken.

Besøgsvenner. Der mangler besøgsvenner til psykiske sårbare og demente og til indlagte på hospitalerne. Det kræver, at man kan tale med mennesker, der er i en svær situation. Der er ikke noget krav om en bestemt alder, men man skal være empatisk. Røde Kors uddanner de frivillige, der løser den slags opgaver.

Røde Kors har kontor på Nørre Alle 32. Hjemmesiden: aarhus.drk.dk

Foto: Nye Venner

Nye Venner

Er en ny forening, som er stiftet i 2019 og som ledes af Gitte Troelsen. Hun er ergoterapeut og har erfaring med besøgsvenner i Sind-Net. Foreningen Nye Venner holder til i Frivillighuset i Grønnegade og har til formål at støtte psykisk sårbare. Den er støttet af Aarhus Kommune og Fronten Ensomme Gamles Værn.

Opgaven er, at man skal mødes med en borger hver 14.dag i en-to timer. Det kan ske hjemme, men ofte har de udsatte borgere behov for at komme på café, i biografen eller ud at gå. De har ikke nødvendigvis brug for at tale om sygdom, men de har brug for en kontinuerlig og trofast kontakt. Borgeren og den frivillige bliver matchet, så de passer sammen.

Man skal som frivillige have lyst til at være sammen med mennesker, der har det svært socialt. En samtale og et introduktionskursus afklarer, om man egner sig til det.

Foreningen Nye Venner holder til i Frivillighuset i Grønnegade. Man kan kontakte dem via hjemmesiden: nye-venner.dk

Foto: Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner

De gør en forskel for børn og unge med spinkle voksen-netværk og gør små smil større. Til det mangler organisationen især mænd og seniorer.

Voksenven for drenge. Opgaven er at være en trofast ven for en dreng i folkeskolealderen. Formålet er at skabe en årelang kontakt

Familieven/reservebedste. Det er en opgave for både mænd, kvinder og par. De er typisk i den aldersgruppe, der lige er gået på pension. Og de vil blive knyttet til familier; der har mindst ét barn i før-skolealderen.

Venneparrene ses nogle timer to-fire gange om måneden og er sammen om hverdagsting som at gå en tur, spille et spil, se en film, snakke eller lave mad sammen. Og indimellem mødes man måske til en udflugt eller lignende.

Børns Voksenven holder til i Grønnegade 80. Man kan tilmelde sig via hjemmesiden: voksenven.dk/bliv-voksenven eller ring på nummer 31951446.

Fakta

Der er mange flere hjælpeorganisationer i Aarhus, end dem vi her har nævnt. De mangler også frivillige.

Publiceret 21 December 2019 08:00