Anne Ellegaard Larsen fra DGI Østjylland Outdoor efterlyste ideer til, hvordan man trækker nye og flere brugere ud i True Skov.

Anne Ellegaard Larsen fra DGI Østjylland Outdoor efterlyste ideer til, hvordan man trækker nye og flere brugere ud i True Skov. Foto: Tahmasbi

Debatmøde: Mountainbikerne er nu klar til nye spor i True Skov

Mountainbikerne meldte sig under debatten klar til at rykke ind i skoven sammen med ryttere, hundeluftere og fodgængere, der vil tage hensyn til hinanden

Af
Bente Tahmasbi Hansen

Tirsdag 3. december holdt Århus Onsdag/Lokalavisen Aarhus og Vores Brabrand et livligt og velbesøgt debatmøde med titlen: Hvad vil vi med True Skov? Deltagerne var så ivrige, at de måtte smides ud af Gellerup Bibliotek, da det skulle lukke. Aarhus Bibliotekerne og FO-Byen var medarrangør.

Der var ryttere, hundeluftere, fodgængere, stitrampere, mountainbikere og mange flere brugere og ildsjæle, som diskuterede hegn, stier, tunneler, broer, skilte og kvæg. Og selv om der blev krydset klinger, fordi de færdes på de samme stier, var der også enighed om, at der skal være plads til alle. Repræsentanter fra Naturstyrelsen og Aarhus Kommune, som sammen har ansvaret for True Skov, deltog også.

Unge mountainbikere er klar

Som noget helt nyt meldte en frisk ung gruppe mountainbikere sig på banen. De er klar til at gå ind i opbygningen af nye spor og skarpe på at tage hensyn til de øvrige brugere.

"Vi er helt nye i True Skov, og vi vil ikke forstyrre dem, der er der i forvejen. Den eneste løsning på det er, at vi får et adskilt spor, for selv når vi kører langsomt, kan folk blive forskrækkede," fastslog Akos Trepinszki, der kom fra Aarhus Trailbuilders.

Han forklarede, at nye spor vil kunne aflaste den meget besøgte Marselisborg Skov, der har 180 kørsler om dagen i gennemsnit. Hvis sporet i True skal blive en succes, skal det bygges rigtigt. Både fordi det så bliver attraktivt, og fordi man kan udnytte naturen i stedet for at skade den.

Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen og mountaibikerne fik sig en lang og livlig snak om nye spor i True Skov. De var blandt dem, der måtte smides ud, da Gellerup Bibliotek for længst var lukket.

Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen og mountaibikerne fik sig en lang og livlig snak om nye spor i True Skov. De var blandt dem, der måtte smides ud, da Gellerup Bibliotek for længst var lukket. Foto: Tahmasbi

"Det vil koste halvanden-to millioner kroner at bygge et godt spor, hvilket er halvdelen af det, en kunstgræsbane koster, og meget mindre end et stadion. Sporet vil give 30.000 mountainbikere gode muligheder for at komme ud og motionere, og det vil trække unge brugere ind i skoven," fortsatte han.

Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen forklarede, at sporet skal koble sig på det ved Hasle Bakker, og at man skal kunne køre på det allerede i Helenelyst, så man ikke behøver køre i bil ud til skoven. Han udpegede blandt andet et bakkedrag og et landskabeligt formet halv-rør tæt på togsporene, der vil være egnet til bikerne.

Peter Søgaard fra Vand og Natur i Aarhus Kommune var også meget positiv overfor bikernes oplæg.

"Jeg ved ikke, om sporet vil aflaste Marselisborg eller i stedet skaber mere mountainbike-kørsel, men fred være med det, for vi vil gerne have folk ud og bruge skoven i True. Det økonomiske er ikke afskrækkende, men pengene ligger ikke i driften. Så der skal sikkert søges nogle fonde," sagde biologen fra kommunen.

Det er bikerne helt med på.

"Det vigtigste er, at der er opbakning fra mountainbikerne, så vi ved, at sporene bliver brugt," fastslog Peter Søgaard.

Bikerne, Naturstyrelsen og kommunen lovede hinanden og os andre, at arbejde videre på sagen.

Per Falk Bredgaard og Følgegruppen vil gøre det muligt at krydse jernbanesporene, der skærer gennem skoven, med en bro eller tunnel.

Per Falk Bredgaard og Følgegruppen vil gøre det muligt at krydse jernbanesporene, der skærer gennem skoven, med en bro eller tunnel. Foto: Tahmasbi

En tunnel og nye skilte

Et andet stort emne i debatten var muligheden for at færdes på kryds og tværs i området, der gennemskæres af både jernbane og motorvej. Derfor var Per Falk Bredgaard også mødt op.

Han er en lokal ildsjæl og medlem af Følgegruppen til True Skov. Han har trampet tre kilometer populære stier rundt om Helenelyst og giver dermed mange mulighed for at komme ud og opleve naturen.

Han fik ordet og fortalte, at han også er medlem af Skiltegruppen. Den arbejder på at sætte 10-12 standere op med kort og forslag til ruter, man kan gå, derfra hvor man står. Planen er, at standerne kommer op i løbet af vinteren.

Men han stopper ikke med det. Han ønsker at gøre det muligt at krydse jernbanesporene, der skærer sig gennem skoven i Aarslev, som hænger sammen med True mod nord. Per Falk Bredgaard arbejder nu sammen med andre fra Følgegruppen på at etablere en tunnel eller en bro under eller over jernbanen nordøst for Tre Ege.

"Vi bor 1500 mennesker i Helenelyst-området, og lige om lidt er der flyttet 800 mennesker ind på Tulipgrunden. Vi kan ikke nøjes med den trampede Falkesti, der går rundt om området. Vi vil gerne kunne gå over i Aarslev og True Skov. Derfor har vi brug for en tunnel eller en bro," forklarede han.

Han opfordrede kommunen til at gøre tunnelen/broen til et projekt. Det er en teknisk detalje, der betyder, at Per Falk Bredgaard og Følgegruppen kan søge fonde, hvilket de er klar til.

I det hele taget bar mødet præg af stor opbakning til True Skov og mod på at gå i gang. Den sidste og mest ivrige gruppe af deltagerne måtte tre kvarter efter debattens afslutning nærmest smides ud af Gellerup Bibliotek. Det var nemlig for længst lukket. Men arbejdet med True Skov fortsætter.

Få indflydelse på True Skov

Man kan følge udvikling og nyheder i facebookgruppen True Skov for Alle

Man kan komme med gode ideer til True Skov ved at skrive til Pernille Villesen i Aarhus Kommune: pv@aarhus.dk

Man kan være med til at udvikle skoven i Følgegruppen, hvis man vil forpligte sig og arbejde sammen på tværs. Kontakt Pernille Villesen: pv@aarhus.dk

Man kan støtte og følge arbejdet for en tunnel eller bro i Facebookgruppen: Natur og Kultur broen over banen i Brabrand

Man kan i app’en Borgertips indberette affald og andet, kommunen skal tage sig af

Man kan komme med forslag til artikelemner til Vores Brabrand: Peter From Jacobsen: fremjacobsen@gmail.com og Århus Onsdag: Bente Tahmasbi Hansen: bth@lokalavisen.dk

Debatten: Hvad vil vi med True Skov? var arrangeret af Århus Onsdag/Lokalavisen og Vores Brabrand sammen med Aarhus Bibliotekerne og FO-Byen

Publiceret 04 December 2019 20:38