Annika Aakjærs optræden med sin 'menstruationssang' ved Zulu Galla fik stor omærksomhed. 27. september i Aarhus Domkirke synger hun sammen med to andre sangerinder nye salmer om overgange i kvindeliv.

Annika Aakjærs optræden med sin 'menstruationssang' ved Zulu Galla fik stor omærksomhed. 27. september i Aarhus Domkirke synger hun sammen med to andre sangerinder nye salmer om overgange i kvindeliv. PR Foto

Feministisk domkirkekoncert om kvindelivets overgange:

"Vi skal ikke være så bange for mænd og kvinders forskelligheder"

Sangerinderne Annika Aakjær, Sara Grabow og Kristina Holgersen synger ti nykomponerede salmer om overgange i kvindeliv til en koncert i Domkirken. Som en del af Kvindemuseets kombinerede festival og udstilling ‘Overgange-Transitions'

Af
Mai-Britt Jeppesen

AARHUS Sangerinden Annika Aakjær fik kvinderne til at le og mændene til at krympe sig, da hun sang om menstruation og indviede publikum i detaljerne om samme, da hun optrådte til Zulu Comedy Galla for nyligt.

Kvinders cyklus og seksualitet, moderskab og overgangsalder er stadig i dette Herrens år 2019 tabubelagt. Med hensigten om at ændre dette åbnede Kvindemuseet 10. maj ‘Overgange-Transitions’. En kombineret kvindelivsfestival og kunstudstilling om køn, krop og overgange i kvindeliv skabt af museet i samarbejde med en række fagpersoner og kunstnere.

Som en del af Kvindelivsfestivalen ‘Overgange-Transitions’ har salmedigterne Lisbeth Smedegaard Andersen og Iben Krogsdal skrevet ti nye salmer om rejsen gennem livets overgange, som fremføres af sangerinderne Sara Grabow, Annika Aakjær og Kristina Holgersen ved koncerten ‘I dag skal du leve’ 27. september i Aarhus Domkirke.

“Kvindelivets overgange har historisk og kulturelt været problematiseret, og kvindekroppen er ofte blevet reduceret til noget skamfuldt og mindreværdigt. Med udstillingen har vi ønsket at sætte fokus på de mere tabubelagte sider af kvindelivet og skabe synlighed omkring naturlige transitioner,’ siger Julie Rokkjær Bich, der er direktør for Kvindemuseet.

“Ifølge vores egen selvforståelse er vi i Danmark meget frigjorte og kan tale åbent om alt. Men vores adfærd og statistik viser, at vi er berøringsangst i forhold til at tale om køn. Vi taler ikke om kønsrelateret vold, om menstruation eller om overgangsalder. Mange kvinder over 60 føler sig usynlige og har svært ved at se, hvilken plads de skal udfylde i verden,” forklarer museumsdirektøren videre.

Kvindemuseet har sit fokus på køn. Alle køn. Og på at bryde de tabu, der er bundet op på samfundets kønsopfattelse.

“På Kvindemuseet graver vi ting frem og belyser dem. Vi gør det usynlige synligt. Det gælder ikke bare denne udstilling, men generelt. Grundlaget for forståelse og accept er viden. Og for at opnå viden, skal vi tale sammen. Så vi prøver at give alle de følelser, som i dette tilfælde er forbundet med overgange, et sprog,” lyder det fra Julie Rokkjær Birch.

Julie Rokkjær Birch er direktør for Kvindemuseet og en del af projektgruppen bag Kvindelivsfestivalen.

Julie Rokkjær Birch er direktør for Kvindemuseet og en del af projektgruppen bag Kvindelivsfestivalen. Foto: B. Tahmasbi

Ligeværdige køn

Julie Rokkjær Birch udgør sammen med fire andre fagpersoner projektgruppen bag Kvindelivsfestivalen ‘Overgange-Transitions’. En af dem er sogne- og svangrepræst Therese Strand Kudajewski, som også er initiativtager og arrangør af koncerten i Domkirken.

“De ti nykomponerede salmer, der fremføres til koncerten i Domkirken, tager afsæt i forskellige livsovergange - ført med kvinders pen. Kigger man på salmerne i salmebogen, findes der ikke mange, som er skrevet af kvinder, så det i sig selv er frisættende,” siger hun.

Melodierne er komponeret af musikerne Kristina Holgersen, Sara Grabow, Annika Aakjær, Helene Blum, Mette Kathrine Jensen Stærk og Charlotte Støjberg. Til koncerten fremfører Sara Grabow, Annika Aakjær og Kristina Holgersen syv ud af de i alt ti salmer. De resterende tre vil blive sunget som fællessalmer.

“Hver af de tre sangerinder har et feministisk ståsted - ligesom vi har det. Og for os handler feminisme ikke om, at kvinderne skal have magten, men om at skabe lige muligheder for begge køn,” fastslår Julie Rokkjær Birch.

Hun og Therese Strand Kudajewski er fælles om det synspunkt, at vores måde at opfatte køn på er uhensigtsmæssig.

“Hidtil har vi som kvinder skulle signalere, at vi kan det samme som mænd. Men det er efter min mening en forkert præmis i ligestillingen. Det bedste ville være, hvis vi kunne se hinanden som ligeværdige køn og respektere, at vi har forskellig biologi og forskellige kroppe, som gør noget ved vores perspektiv på verden og de erfaringer, vi gør os som mennesker i løbet af livet,” siger Therese Strand Kudajewski og tilføjer:

“Jeg mener ikke, vi skal være så bange for mænd og kvinders forskelligheder. Vi bør se dem som noget vidunderligt – i stedet for at blive forskrækket over dem. De gør jo netop, at vi som mænd og kvinder kan komplementere hinanden.”

Idékvinden bag koncerten ser også ‘Overgange-Transitions’ som en mulighed for at få støvet salmegenren af.

“Salmegenren er en overset kunstgenre udenfor kirkens rum og tradition. I forbindelse med kvindelivsfestivalen og -udstillingen var det oplagt at give dygtige, kvindelige salmedigtere muligheden for at vise, hvad salmegenren også kan,” forklarer Therese Strand Kudajewski.

Det har været en vigtig pointe under tilrettelæggelsen af koncerten, at tre ud af de i alt ti salmer vil blive sunget som fællessang.

“Salmer appellerer til fællesskab. I sangen mødes man og livsånder sammen som mennesker på tværs af køn og alt det, der skiller. Det er den livsbekræftende oplevelse, jeg håber, folk vil gå fra koncerten med,” lyder det fra Therese Strand Kudajewski.

'Overgange-Transitions' er en kombineret udstilling og festival om overgange i kvindeliv. Den kan ses frem til 29. september.

'Overgange-Transitions' er en kombineret udstilling og festival om overgange i kvindeliv. Den kan ses frem til 29. september. PR Foto

Forståelse og viden

At koncerten formentlig appellerer mere til kvinder end til mænd, er både sognepræsten og museumsdirektøren opmærksomme på. Men de håber, at også mændene er nysgerrige og vil møde op.

“Gang på gang prædiker jeg: Kære mænd! De her udstillinger og arrangementer er også for jer. Det er jeres mulighed for at blive klogere ikke alene på kvinder, men også på jeres egen position i samfundet. Gennem større forståelse og mere viden, tror jeg på, vi skaber en bedre verden at leve i,” siger Julie Rokkjær Birch.

Hun håber, at det publikum - mænd så vel som kvinder - som kommer til koncerten, vil få sig en følelsesmæssig oplevelse.

“Jeg håber, at publikum vil blive rørt. At blive rørt er et godt udgangspunkt for erkendelse og refleksion.”

Sidst Annika Aakjær udfoldede sig om en af kvindelivets overgange – menstruationen – ramte hendes ord og hendes sang publikum. Flankeret af to dygtige sangerinder, ti nykomponerede salmer og et forhåbentligt syngelystens publikum i Domkirken 27. september, må der være en god chance for ikke alene at blive ramt, men også rørt.

FAKTA

· Koncerten ‘I dag skal du leve’ kan opleves 27. september kl. 19.30 i Aarhus Domkirke som en markering af afslutningen på Kvindelivsfestivalen 'Overgange-Transitions'

· Salmedigterne Lisbeth Smedegaard Andersen og Iben Krogsdal har skrevet ti nye salmer med afsæt i temaet overgange i kvindeliv

· Melodierne er komponeret af musikerne Kristina Holgersen, Sara Grabow, Annika Aakjær, Helene Blum, Mette Kathrine Jensen Stærk og Charlotte Støjberg

· Salmerne fremføres af sangerinderne Sara Grabow, Annika Aakjær og Kristina Holgersen

· Find salmehæftet med de tre fællessange her

· Koncerten er gratis og kræver ingen tilmelding

· Udstillingen ‘Overgange-Transitions’ kan ses til og med 29. september

· Bag Kvindelivsfestivalen ‘Overgange-Transitions’ står projektgruppen læge Lotte Hvas, jordemoder Christina Prinds, sogne- og svangrepræst Therese Strand Kudajewski, billedkunstner og kurator Sophie Hjerl samt museumsdirektør Julie Rokkjær Birch

Publiceret 26 September 2019 13:00