Læserbrev: Stabile forhold for ustabile udsatte

Af
Mette Skautrup (K) og

Thomas Medom (SF),

medlemmer af Aarhus Byråd

debat I år udløber kommunale midlertidige bevillinger til tre initiativer, der har til opgave at sikre de hjemløse og socialt udsatte en værdig hverdag og udsigt til en lysere fremtid.

Hos SF og Det Konservative Folkeparti arbejder vi for at bevillingerne bliver sikret som en fast finansiering. Vi mener, at de mest udsatte borgere fortjener mere stabilitet.

Værestedet i Jægergårdsgade, stofindtagelsesrummet og ordningen med de sociale viceværter vil alle blive ramt, når kommunen i år stopper med at tilføre midler til projekterne.

Hos Værestedet har man den seneste tid haft udvidede åbningstider. Det har betydet at flere har kunne benytte sig af tilbuddet, og at den ellers stigende centrering af hjemløsheden omkring Klostertorv og andre steder i bybilledet er blevet formindsket.

Værestedet skaber meningsfyldte fællesskaber for dem, som har svært ved at klare det selv og er faret vild i ensomheden eller sårbarheden og er endt som hjemløse.

Det er et sted, hvor der er plads til de hårdest ramte, og hvor de kan få hjælp til at komme videre i livet.

Her skabes relationer mellem hjemløse og socialarbejdere, så der kan tages hånd om de hjemløse, der vil ud af hjemløsheden, og misbrugere, der vil ud af deres misbrug.

Derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om de, der har brug for vores hjælp, og sikre, at de kan blive ved med at benytte sig af dette frirum.

Nogle af disse udsatte mennesker er havnet i et misbrug. Det betyder, at de rundt i gader og stræder forsøger at finde et sikkert sted at indtage deres stoffer.

Stofindtagelsesrummet er et sted, hvor man sørger for, at mennesker med misbrug kan indtage deres egne stoffer i forsvarlige omgivelser. Og hvor misbrugere både værdigt og sikkert kan indtage deres stoffer.

Hvis ikke stofindtagelsesrummet får fornyet tilskud, bliver det umuligt for dem fortsat at holde weekendåbent. Det vil i sidste ende resultere i, at flere misbrugere vil blive sendt tilbage på gaden og indtage deres stoffer under uhygiejniske forhold.

Det vil være endnu en fare at tilføre disse mennesker, og utrygt for flere beboer i midtbyen, når opgangene igen bliver brugt til at fikse.

Det er vigtigt for både SF og Det Konservative Folkeparti at bevare et stofindtagelsesrum, så professionelle kan være til stede og opdage, hvis noget går galt og samle de misbrugere op, der gerne vil have hjælp til at kvitte stofferne.

Sociale viceværter runderer i de samme områder som de socialt udsatte.

Som en slags ambassadører har de til opgave at tage kontakt til de udsatte og sørge for, at der er en god dialog med de erhvervsdrivende og beboerne. Hvis ikke bevillingen til projekter bliver en fast finansiering, bliver antallet af sociale viceværter formindsket. Det betyder, at de, som går rundt og hjælper de socialt udsatte i hverdagen, de, som kender til deres problemer og hårde vilkår, og de, som hjælper til med at løse de konflikter, der opstår, ikke længere vil kunne være nær så behjælpelige. De sociale viceværter samler de forskellige indsatser, og er med til at sikre, at udviklingen går den rigtige vej.

Det vil være et tab for de socialt udsatte, for borgere og for erhvervsdrivende, hvis vi ikke får en fast finansiering af de tre initiativer, og det håber vi hos SF og Det Konservative Folkeparti, at vi gør.

Publiceret 05 June 2019 10:00