Temafoto

Temafoto

Læserbrev: Investér i uddannelse

Af
Thomas Medom (SF)

rådmand for Børn og Unge

Anna Brændemose (SF) Folketingskandidat i Østjylland

debat Der er langt over 50.000 studerende i Aarhus. Det er den højeste koncentration i Danmark i forhold til antal indbyggere.

I Aarhus har vi derfor en særlig interesse i, at der på Christiansborg er politikere, der er dybt engageret i uddannelsespolitik, uddannelsesstederne og de studerende.

Det handler blandt andet om økonomi.

Timetallet er blevet for lavt på en lang række uddannelser. Der skal være råd til andre undervisningsformer end forelæsninger. Og studiemiljøet skal også være i top.

Omprioriteringsbidraget på uddannelser tvinger hvert år nye besparelser igennem.

Det er på tide at slukke grønthøsteren og investere i den faglige og studiemiljømæssige kvalitet på de videregående uddannelser.

Der skal være tid til fordybelse og faglig sparring, og antallet af undervisningstimer skal sættes op på en række uddannelser.

Men det handler ikke kun om at lade besparelser blive afløst af investeringer. Det handler også om, hvordan vi bruger de penge, der allerede er til uddannelse.

For SF er det helt afgørende, at vi får skabt et tilskudssystem, hvor uddannelserne i højere grad har et økonomisk incitament til at sikre god undervisning, høj faglighed, og hvor det ikke bare handler om at få de unge hurtigt igennem.

De mange aarhusianske studerende fortjener, at vi hæver ambitionsniveauet.

Hvis regeringen lyttede til uddannelsesinstitutionernes efterhånden mange opråb om deres usikre økonomiske situation, ville de vide, at besparelserne ikke kan fortsætte, uden at det får varige mærkbare konsekvenser.

Og de mange aarhusianske studerende fortjener, at vi hæver ambitionsniveauet og hurtigst muligt efter valget igen begynder at se uddannelse som en investering i fremtiden og ikke en byrde for samfundet.

Publiceret 05 June 2019 10:00