Søndag 12. maj var der Borgermøde i Byparken i Gellerup om planerne for nedrivning af boliger. Abdinasir Jama, formanden for Gellerupparken i Brabrand Boligforening taler i megafon.

Søndag 12. maj var der Borgermøde i Byparken i Gellerup om planerne for nedrivning af boliger. Abdinasir Jama, formanden for Gellerupparken i Brabrand Boligforening taler i megafon. Privatfoto

Kampen om blokkene i Gellerup fortsætter

Brabrand Boligforening og Aarhus Byråd skal stemme om et udskældt forslag om at rive 600 boliger ned

Af
Bente Tahmasbi Hansen

Der er mange frustrationer og et væld af protester, efter planen for nedrivninger af boliger i Gellerup og Toveshøj blev offentliggjort i sidste uge.

Den går ganske kort ud på, at der skal rives syv udvalgte blokke ned i Gellerupparken, hvilket svarer til 400 boliger. Og at der i Toveshøj skal rives 200 boliger ned i endnu ikke udpegede blokke. De findes først efter 2023.

"Vi synes, at det er en meget hård plan. Vi har været nødt til at indgå den, fordi vi som en mindre boligforening står overfor Aarhus Kommune og staten. Så det har været meget vanskeligt at få vores synspunkter igennem," siger direktøren for Brabrand Boligforening, Keld Laursen.

Kan stemmes ned

Før aftalen bliver til virkelighed skal den dog godkendes af både boligforeningen, byrådet og boligministeriet.

Repræsentantskabet i Brabrand Boligforening skal 27. maj vende tommelfingeren op eller ned ved en afstemning om planen. En af dem, der skal stemme er Helle Hansen fra Brabrand Boligforenings bestyrelse.

"Jeg håber, at afstemningen ender med et nej. Det giver byrådet mulighed for så at lave deres egen plan, men kun hvis den selv kan finansiere planen, og det vil ikke være muligt. Det betyder, at sagen vil ende i Boligministeriet, som jeg har større tiltro til," forklarer Helle Hansen.

De almene familieboliger må maksimalt udgøre 40 procent af den samlede boligmasse, men i den foreslåede plan vil de almene boliger kun udgøre et par og 30 procent. Der bliver altså færre almene boliger, end reglerne foreskriver.

"Kommunen er skrappere end Boligministeriet," vurderer Helle Hansen.

Aarhus Byråd skal tage stilling til planen først gang 15. maj og har den til anden behandling 29. maj. Hvis byrådet ikke bakker op, kan aftalen ikke gennemføres.

Hvis både boligforeningen og byrådet stemmer ja til aftalen, skal den stadig godkendes i Boligministeriet, før den kan føres ud i livet.

Publiceret 15 May 2019 11:00