Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Det her er et skrækeksempel på borgerinddragelse

Artiklens øverste billede

14. oktober deltog jeg i et fællesrådsseminar på Aarhus Rådhus. Her var repræsentanter fra kommunens mange fællesråd mødt talstærkt op for at diskutere det samarbejde, som efter flere af de fremmødtes mening rummer et stort potentiale for forbedring.

Følger man med i de lokale medier, kan man igen og igen opleve, at borgere og fællesråd ikke føler sig tilstrækkelig inddraget, når det handler om byggesager, lokal- og helhedsplaner.

På mødet forsikrede teknik-rådmand Bünyamin Simsek (V), at der i fremtiden vil blive strammet op. Han lægger således op til i en ny samarbejdsaftale med fællesrådene, at det fremover skal være dem, der får til opgave at indkalde til borgermøder i forbindelse med udviklingsprojekter i kommunen og altså dermed bliver tovholdere på borgerindragelsesprocessen. Helt nye toner fra rådmanden, og desværre står de da også i skærende kontrast til den måde rådmanden agerer på i realiteten. Men bekræfter til gengæld til fulde hans valgslogan ”Handling frem for ord”.

Den manglende vilje til dialog bliver med al tydelighed udstillet med forløbet omkring planerne om et byggeri syd for Skibbyvej i Aarslev. Her føler borgerne sig fuldt forståeligt ført bag lyset. Ikke at de, vi i fællesrådet, og erhvervsdrivende i området ikke har været inddraget. Vi blev alle i sin tid inviteret til at deltage i en følgegruppe, og der blev holdt møder med kommunen. Problemet er blot, at disse handlede om projektet Årslev Fælled, der er planlagt til at ligge nord for Skibbyvej. Der blev i forbifarten talt om Årslev Mark syd for Skibbyvej men med en helt anden byggelinje end den, som rådmanden nu med en helhedsplan for området vil bane vej for. Hverken borgere eller fællesråd har altså haft reel mulighed for at forholde sig til og komme i dialog med kommunen om detaljerne i planerne om et byggeri i tre etager tæt på Årslev Engsø, der er en bynær naturoase med en rig flora og fauna.

Rådmanden forsvarer sig med, at alle skam har haft mulighed for at gøre deres indflydelse gældende, nemlig da byrådet i 2017 sidst reviderede den kommuneplan fra 2009, som i sin tid åbnede mulighed for byggeri tæt på engsøen.

»Kommuneplanen giver mulighed for, at det område kan udvikles. Derfor kan vi ikke uden videre afvise en udvikler, der kommer med et projekt, der ligger inden for Kommuneplanens rammer,« udtaler Simsek til det lokale netmedie Vores Brabrand. Fair nok, men hvad han i samme åndedrag burde have tilføjet er, at kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og at det derfor vil være meget nemt for et byrådsflertal, at fastlægge en ny afgrænsning af perspektivarealet.

Så det er til syvende og sidst et spørgsmål, om der er politisk vilje til at tillade et etagebyggeri i et område, som aarhusianerne sidste år i en natur-kanon placerede på en klar 1. plads. Det understreger, at sagen om byggeriet i Aarslev bør påkalde sig alle naturelskende aarhusianeres interesse. Forhåbentlig bliver presset på byrådet i den kommende høringsfase så stort, at planerne om etagebyggeri tæt på engsøen skrinlægges. Sagen rejser også for mig spørgsmålet, om rådmandens planer er Venstres politik, eller om rådmanden, som vi tidligere har set på Aarhus Ø, går enegang i sit parti. Måske partiets spidskandidat ved kommunalvalget, Christian Budde, kan svare på det.

Som byrådskandidat for Socialdemokratiet i Brabrand, Årslev og Gellerup er det en af mine absolutte mærkesager at sikre borgere og fællesråd i kommunen reel inddragelse i udviklingen af vores kommune. Forløbet omkring udviklingen af Årslev er efter min mening et skrækeksempel på det modsatte.


Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen