Kringsat af fjender

Af
Af Mette Bærbach Bas

Kulturtræner og forfatter

Brabrand

BLOG I fire et halvt år har jeg sunget disse strofer hver eneste aften for mine børn, når de skal sove. Jeg smager stadig på hvert ord. Mærker deres styrke. Deres ægthed. Fredsbudskabet i dette digt af norske Nordahl Grieg og de dybe toner fra danske Otto Mortensens mesterstykke af en melodi er det bedste, det mest rigtige jeg kan komme i tanke om at give mine børn med ind i søvnen. Når jeg kommer til strofen:
”Solskin og brød og ånd ejes af alle” får jeg stadig en klump i halsen. Selv efter de ca. 1600 gange jeg har sunget den.
Kringsat af fjender, gå ind i din tid
Under en blodig storm vi dig til strid
Kan ske du spørger i angst udækket, åben:
Hvad skal jeg kæmpe med hvad er mit våben?
Her er dit værn mod vold, her er dit sværd: troen på livet vort, menneskets værd.
For al vor fremtids skyld, søg det og dyrk det, dø om du må – men: øg det og styrk det!

Stilt går granaternes glidende bånd
Stands deres drift mod død, stands dem med ånd. Krig er foragt for liv Fred er at skabe Kast dine kræfter ind: Det onde skal tabe.
Ædelt er mennesket, jorden er rig
Findes her sult og nød, skyldes det svig ja ja i livets navn skal uret falde solskin og brød og ånd ejes af alle.
Dette er løftet vort fra søster til bror
vi skal blive gode mod menneskenes jord. Vi vil tage vare på skønheden, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen.

På norsk hedder digtet Til Ungdommen og blev skrevet som reaktion på den spanske borgerkrig i 1936. I sangform er den blevet til Norges uofficielle nationalmelodi, og den blev blandt andet sunget ved mindehøjtidelighederne for ofrene for terrorangrebet på Utøya i Norge 22. juli 2011. Sangen bliver brugt i foreninger, ved begravelser og store samfundsbegivenheder, fordi de 80 år gamle ord siger noget ægte om menneskene. Vores ondskab og vores kærlighedskraft.

Selv når du står omgivet af fjender, skal du fortsætte. Du må ikke flygte, ikke give op. Selvom du måske føler dig magtesløs, ja forsvarsløs, så skal du fortsætte din kamp for menneskeheden. Dit forsvar og din styrke er din tro på, at alle mennesker har værdi. Alle mennesker. Også psykopaterne, fundamentalisterne og de pædofile.

Hvis vores verden skal bestå, skal vi søge og dyrke, øge og styrke denne fundamentale tro på menneskenes ligeværd. Vi må se igennem fordomme og fremmedfrygt og fjendebilleder. Det eneste middel til at standse krig er oplysning og viden. Jo mere du ved om dem på den anden side, jo tydeligere forstår du, at de er mennesker med behov, værdier og ønsker, som ligner dine. Du indser, at du har din banehalvdel, og de har deres. Ingen skal rode på den andens banehalvdel. Begge skal rydde op på hver deres ved hjælp af integritet. Integritet er at gøre det rigtige, også når der ikke er nogen til at like det på Facebook.

Mennesket har en iboende stræben mod at gøre det rigtige, og jorden er rig på ressourcer. Grunden til, at det ikke føles sådan, når vi læser nyheder eller opdaterer os på klimadebatten, er, at vi har svigtet vores inderste kald, vores stræben mod at handle ret. Når vi finder tilbage til vores ædle essens, vil det onde tabe, uretten opløses og sandheden komme frem: Solskin og brød og ånd ejes af alle.

Men for at vi kan finde tilbage til glæden (solskin), for at vi kan få opfyldt vores basale behov (brød), og for at vi kan bekæmpe krig med oplysning (ånd), er vi nødt til at forpligte os. Vi må give hinanden og vores klode et løfte om at værne om menneskene og deres jord. Denne forpligtelse ligger os ikke fjernt, for vi har den alle i os i kraft af vores instinkt, der får os til at beskytte et lille nyfødt barn, give det varme, næring og kærlighed og bære det varsomt i vores arme.

Sådan opfatter jeg meningen bag Kringsat af fjender. Når mine børn bliver myndige og selv kan stemme til folketingsvalget, vil de have hørt teksten 6570 gange. Jeg håber og tror på, at det er nok.

Publiceret 06 December 2017 06:00