Hunde på Holmstrup Mark skal fremover bære endnu et hundetegn: en farvekode, der viser, i hvilken afdeling de hører hjemme.

Hunde på Holmstrup Mark skal fremover bære endnu et hundetegn: en farvekode, der viser, i hvilken afdeling de hører hjemme.

Vuffelivov:

Nu med farvekoder

Røde, gule og blå hundetegn skal gøre det lettere at finde ud af, hvor på Holmstrup Mark omstrejfende hunde hører hjemme

Af
Af Grethe Bo Madsen

Brabrand Boligforenings tre afdelinger på Holmstrup Mark gør linen kort overfor hundeejerne.

I efteråret vedtog et stort flertal af beboerne et forbud mod muskelhunde i boligafdelingerne Odinsgård, Thorsbjerg og Holmstrup.

Nu følger afdelingsbestyrelserne op med et krav om, at alle hunde i de tre afdelinger fremover skal være udstyret med tre hundetegn: det lovpligtige samt et med lejlighedsnummer og endnu et med en farvekode, der hurtigt viser, hvilken afdeling, hunden hører hjemme i: Et rødt hundetegn til hunde i Thorsbjerg, et blåt hundetegn til hunde i Holmstrup og et gult hundetegn til hunde i Odinsgård.

Taget i opløbet

"Det er ikke fordi, vi har et stort problem med løsgående hunde, men snarere en opfølgning på beslutningen fra efteråret, hvor det blev besluttet at sige nej tak til muskelhunde," forklarer afdelingsformand Lene Olm fra Odinsgård.

"Det er praktisk, at vi nemt kan se, hvor en hund hører til. Samtidig er det en god måde til endnu engang at få fulgt op på, at hundene er korrekt registreret og at forbuddet mod muskelhunde ikke overtrædes."

Ifølge Lene Olm blev problemet med muskelhunde taget i opløbet.

"Vi har ikke haft store problemer med muskelhunde, men kunne konstatere, at der blev flere og flere af dem, og at visse hundeejere ikke havde helt styr på dem. Samtidig var der nogle, der lukkede deres muskelhunde ud så de kunne lufte sig selv, og det hænger rigtig dårligt sammen med de mange småbørnsfamilier, der jo også bor i området. Derfor vedtog et stort flertal af beboerne et forbud mod den type hunde," siger Lene Olm.

Muskelhundene er væk

De tre boligafdelinger er blevet mødt med flere modargumenter om, at det ikke er muskelhundene, der er problemet, men den manglende opdragelse af dem.

"Til det er der kun at sige, at muskelhundene af natur er mere letantændelige i forhold til andre hunde og samtidig er meget stærke," slår Lene Olm fast. Hun oplyser, at der kun er få hundeejere tilbage på Holmstrup Mark, der fortsat har muskelhunde.

"De, der nåede at registrere deres hund, inden forbuddet trådte i kraft, kan beholde hunden indtil den afgår ved døden, men de må ikke anskaffe en ny muskelhund," forklarer hun.

Så vidt hun er orienteret er et par stykker rejst på grund af forbuddet, mens andre har valgt at skaffe sig af med deres muskelhund.

Bortset fra det fælles forbud mod muskelhunde har de tre afdelinger vidt forskellige regler for hundehold. I Thorsbjerg er det kun tilladt at holde en hund, i Odinsgård er to hunde tilladt, mens beboerne i Holmstrup må holde lige så mange hunde som loven tillader, hvilket vil sige op til syv.

FAKTA Muskelhunde

Brabrand Boligforenings tre boligafdelinger på Holmstrup Mark har vedtaget et forbud mod følgende kamphunde eller blandinger heraf: Alpah blue blood bulldog - Amstaff - American Bull Terrier - Aano Bandog - Boerboel - Bully Kutta - Bullmastif - Bullterrier - Cane Corso - Dogue Brasileiro - Dogo Argentino - Dogo Canarian Dogo de Bourdeux - Fila Brasiliero - Guay Malen Bull Terrier - Staffordshire Bull Terrier samt Pit Bull Terrier og Tosa Inu, der begge er forbudt ved lov i Danmark.

Publiceret 07 April 2009 09:45