Læserbrev:

Trafikken mod Moesgaard Museum ødelægger skovmiljøet

Af
Af Torben Gang Rasmussen

naturvejleder og biolog

Lærkevænget 5

8340 Malling

Med det nye Moesgaard Museum har Østjylland fået en turistattraktion af de helt store.
Men medaljen har en bagside.
Museets beliggenhed har stimuleret kørsel med biler, busser og transporter og medvirket til, at trafikken gennem skovene syd for Aarhus aldrig har været tættere end i dag. Konsekvensen er ødelæggelse af skovmiljø samt støj og lugt.
For at mindske biltrafikken i skovene og samtidig gøre trafikken til og fra Moesgaard Museum mere smidig mener jeg, at den fredede allé fra Oddervej til Moesgaard Museum bør fældes for at give plads til anlæg af en ny og tidssvarende vej med plads til alle former for transport til og fra Moesgaard Museum.
Samtidig bør Skovmøllevej gennem Moesgård Storskov lukkes for motorkørsel. Herved mindskes trafikken gennem skovene syd for Aarhus, da skovene ikke mere vil kunne bruges til gennemkørsel fra Moesgård og Fløjstrup.
Lukning af Skovmøllevej vil gøre Moesgård Storskov mere attraktiv for friluftslivet og samtidigt forbedre skovmiljøet generelt.
Ophævelse af fredningen af alléen fra Oddervej til Moesgård bør være mulig.
For nylig blev en fredet allé i Hadsten fældet og erstattet af nye vejtræer. Og da projekt Årslev Engsø blev vedtaget tilbage i 1999, var det nødvendigt at ophæve en gammel fredning for at give plads til den nye sø.
Som det sidste mener jeg, at kørsel ad Ny Moesgårdsvej med alt andet end bybusser, bør forbydes.
Lige nu lider den gamle allé voldsomt under, at turistbusser og bybusser undertiden skal passere hinanden. Busserne holder ind på vigepladser i alléen og trykker de gamle træers rødder sammen til døde.
En ny indkørsel fra Oddervej til Moesgård gør forholdene for de mange turistbusser, som i fremtiden skal besøge Moesgaard Museum, optimale.
Samtidig må det være en enkel opgave for Midttrafik at planlægge køreplanen, så bybusserne ikke mødes på den nævnte strækning på Ny Moesgårdvej.

Publiceret 24 May 2017 15:00