Eva Just og Niels Christian Sidenius fra Trøjborg Fællesråd ved de bygninger i Willemoesgade 15, der står til at blive omdannet i nær fremtid.

Eva Just og Niels Christian Sidenius fra Trøjborg Fællesråd ved de bygninger i Willemoesgade 15, der står til at blive omdannet i nær fremtid. Foto: Kim Skovrup Andersen

Beboere frygter udsigt til seks etager i nyt byggeprojekt

Trøjborg Fællesråd efterlyser helhedsplan og er i gang med høringssvar i forbindelse med kommende omdannelse af kendt karré

Af
Kim Skovrup Andersen

borgerinddragelse En karré på Trøjborg bestående af Willemoesgade, Otte Ruds Gade, Aldersrovej og Niels Juels Gade står over for store forandringer.

Bygningerne, der tidligere har huset bryggeri, margarinefabrik, æskefabrik, papirfabrik og senest studerende fra Aarhus Universitet, skal nu omdannes til boliger, og et større arkitektfirma rykker også ind i området.

I den forbindelse har medlemmer af Trøjborg Fællesråd deltaget i den indledende proces i en følgegruppe, inden lokalplanen bliver indstillet til byrådet. 17. august var der arrangeret virtuelt borgermøde, og sidste frist for at indsende høringssvar er 28. august.

"For fællesrådet vil det være en meget væsentlig indvending, at der gennemføres et stort byggeri, uden at det har basis i en helhedsplan for Trøjborg. Det er nærmest det sidste åbne område her på Trøjborg, hvor der i øvrigt er blevet bygget meget," siger Niels Christian Sidenius, der er formand for fællesrådet i Trøjborg.

"Vi kunne godt tænke os, at der var en helhedsplan for Trøjborg fra kommunes side, så der var en plan for, hvad der skulle ske i stedet for en bygherre får indflydelse på det," siger han.

Enormt tæt bebygget

Som de foreløbige planer ser ud nu, vil der blive bygget i seks etager og med en bebyggelsesprocent på 205.

"Trøjborg er jo enormt tæt bebygget i forvejen, og der er efterhånden meget få åbne områder, hvor folk kan være," siger Eva Just, som er bestyrelsesmedlem i Trøjborg Fællesråd.

"Seks etager strider mod Kommuneplan 2017. Jeg er med på, man kan dispensere fra den, men hvorfor? For bygherren handler det om at få forrentet sin investering bedst muligt, det er klart, men hvad med os andre," spørger formanden.

Med udsigt til endnu flere beboere bliver trafikken og parkeringsforholdene også yderligere presset. Også på trods af en plan om et underjordisk parkeringshus.

"Det kan langt hen ad vejen være fornuftigt at få bygget en underjordisk p-kælder. Men uanset hvad, vil der komme flere biler på vejen i vores relativt smalle gader, hvor jeg skulle hilse at sige, at der ikke sjovt at cykle, når der er parkeret biler på begge sider," siger Niels Christian Sidenius.

"Som fællesråd er vi bekymrede for trafiksituationen, og vi synes, det er vigtig, at trafikken bliver tænkt mere ind i projekterne," siger Eva Just.

Fællesrådet håber, der er mange, som deltager i det virtuelle borgermøde, og at der bliver lyttet, så projektet bliver mere gennemtænkt med hensyn til etagehøjde, trafikregulering og parkeringssituation.

"Det er nu man skal på banen, hvis man vil have mulighed for at påvirke beslutningen," lyder det fra formanden for Trøjborg Fællesråd.

Publiceret 13 August 2020 06:00