DEBAT:

Hvor meget idræt kan man dyrke i en bus?

Af Bjarne S. Bendtsen, formand for Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum og Støtteforeningen for Multihuset Hjortshøj


Mange af idrætstimerne på Virupskolen i Hjortshøj starter med en bustur.
Det skyldes, at der på skolen ikke findes faciliteter til, at skolens elever kan få deres obligatoriske idrætsundervisning. Her findes kun én lille gymnastiksal – opført og indrettet i 1963. Det er ikke nær nok til en skole, der i dag har knap 650 elever – og forventes at få endnu flere over de kommende år.
Derfor er idrætstimerne nu placeret i Håruphallen, syv kilometers bustur væk. Udover et betragteligt spild af tid koster den løsning Aarhus Kommune knap 400.000 kroner i bustransport hvert år. Og tidsspildet gør, at eleverne ud af en dobbeltlektion (2 x 45 minutter) kun har idræt i cirka 25 minutter og til gengæld bruger halvdelen af deres idrætstimer på transport.
Men nu skal skolen udvides, for Hjortshøj vokser. Faktisk er der i dag lige omkring 4.000 indbyggere i Hjortshøj, en stigning på knap 40 procent på bare 15 år, blandt andet på grund af kommunalt grundsalg i byen.
Er der så udsigt til, at gymnastiksalen udvides, opdateres eller suppleres i forbindelse med udvidelsen? Nej, det er der desværre ikke. Faktisk indholder kommunens planer for skolens udvidelse ikke én krone til bedre idrætsfaciliteter!
Det kan undre, når et af skolereformens formål netop er at sikre mere bevægelse i løbet af skoledagen – og når adgangen for Virupskolens elever til opdaterede idrætsfaciliteter er dårligere end på langt de fleste andre skoler i kommunen. Det gør det ikke mindre bekymrende i lyset af, at idræt nu er et eksamensfag: Hvordan stiller disse forhold Virupskolens elever i den sammenhæng?
Kommunens manglende vilje til at prioritere bevægelse og idræt er bekymrende – og ekstra ærgerlig, fordi der netop nu er mulighed for at skabe et projekt, som hele byen ville få gavn af.
Også skolens SFO, daginstitutioner, sportsklub og andre foreninger har stort behov for bedre faciliteter, og der arbejdes i byen for at etablere et Multihus for alle byens borgere, også skolens elever.
Så hvorfor ikke samtænke skolens udvidelse med det lokale initiativ og dermed udnytte ressourcerne bedst muligt for at rette op på et årelangt efterslæb i forhold til andre lokalsamfund?
Det virker som en mere fornuftig og visionær løsning end at fortsætte med at bruge 400.000 skattekroner på busture i idrætstimerne. Busser er gode til transport, men ikke til sport.

Publiceret 07 June 2016 08:00