Erhvervsdrivende fond skal bygge multihal

Der skal stiftes en erhvervsdrivende fond til at stå for byggeri og drift af den nye multihal ved Skødstrup Hallen.

Af
Af Mogens Greve

Efter forskellige sonderinger er man kommet frem til, at modellen med en erhvervsdrivende fond giver de bedste økonomiske muligheder.

Stifter af fonden
Man vil undersøge muligheden for at få Sportens Venner til stå som stiftere af den erhvervsdrivende fond.
Sportens Venner har tidligere indsamlet 300.000 kroner til en ny hal
”Vi vil arbejde for, at den eksisterende hal på et tidspunkt kan flyttes fra at være kommunal hal til også at høre ind under fonden,” siger formand for Skødstrup Fællesråd, Jes Retbøll.

”Som stifterne af fonden kan Sportens Venner ikke sidde i repræsentantskabet som kommer til at bestå af tre repræsentanter fra henholdsvis idrætsforening, skole og fællesråd.”
De tre samarbejdspartnere vælger derefter hver én repræsentant til at sidde i et forretningsudvalg som skal lede byggeriet.
”Vi vil desuden undersøge muligheden for, om fonden kan overtage driften af den eksisterende idrætshal.”

Driftsindtægter
Til at skabe indtægter overvejer man blandt andet mulighederne i forbindelse med cafeteriadrift, hvor der både kan laves mad til hallens brugere og mad ud af huset. Ønsket er at finde et forpagterpar til opgaven.

Fællesrådet

Blandt andet på grund af gode kontakter til kommunen er Skødstrup Fællesråd parat til at gå ind i byggeprocessen. En væsentlig grund til at fællesrådet er gået ind i projektet er også, at man anser gode faciliteter som forebyggende for at kunne bevare et godt område. Der er i dag 7.500 beboere i området, og man forventer at tallet i den nuværende byrådsperioden kan stige til helt op mod 10.000.

Publiceret 01 February 2010 06:00