Formand for Skødstrup Fællesråd, Jes Retbøll, ser meget gerne, at den nye multihal bygges af lokale håndværkere.

Formand for Skødstrup Fællesråd, Jes Retbøll, ser meget gerne, at den nye multihal bygges af lokale håndværkere.

Skødstrups nye multihal tager form

Møde- og papirarbejdet med den nye multihal i Skødstrup skrider frem, og 1. februar blev en lokalt udarbejdet behovsanalyse afleveret til Århus Kommune.

Af
Af Mogens Greve

Århus Kommune har sat gang i projektet med etablering af ny multihal ved Skødstrup Hallen.
I den forbindelse bad man lokalområdet om senest 1. februar at aflevere en behovsanalyse, og det er nu sket, efter at Skødstrup Fællesråd og Skødstrup Sportsforening i fællesskab har udarbejdet analysen.

Stram tidsplan
”På grund af den stramme tidsplan inviterede arbejdsgruppen bag hal-2 projektet lørdag 23. januar medlemmerne til møde, hvor de fik forelagt arbejdsgruppens forslag til behovsanalysen,” fortæller formand i Skødstrup Fællesråd, Jes Retbøll.

På mødet havde man mulighed for at komme med idéer og ønsker, da arbejdsgruppen finder det vigtigt, at der ved etablering af den nye hal og flere boldbaner også indarbejdes en helhedsplan.

Input fra alle
”Det er vigtigt for os at få input fra alle - også fra dem som ikke er medlem af fællesrådet er meget velkomne. I den indledende fase lytter vi til alle og skriver alt ned. Når vi senere skal til at tage endelig stilling til forslagene, må vi tage nogle dybe indåndinger og grundigt vurdere mulighederne.”
Idræts- og kulturcenter
Arealet omkring skolen og kombi-biblioteket skal inddrages og udnyttes optimalt, så den nye hal og dens omgivelser bliver byens centrum for fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.

”Det skal både være et idræts- og et kulturcenter, hvor der også skabes muligheder for eksempelvis pensionist- og teaterforeningerne,” siger Jes Retbøll.
Århus Kommune skal afsætte beløb til ny multihal, til fodboldbaner og til trafikanlæg, og Skødstrup Fællesråd forventer, at det sker på byrådsmødet i marts måned.
Der er fra 2011 budgetteret med et kommunalt driftstilskud til multihallen.
”Vi undgår ikke, at byggeopgaven skal sendes i udbud, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi meget gerne vil have lokale håndværkere til at stå for byggeriet.”
Behovsanalyse
Behovsanalysen kan ses på www.skodstrup.dk under Sport & Fritid

null

Publiceret 31 January 2010 06:00