I august sidste år bragte Lokalavisen Aarhus de første artikler om anklager om gentagen vold udøvet af en medarbejder mod en handicappet, ung mand på Kilebo Bosted i Tilst.

I august sidste år bragte Lokalavisen Aarhus de første artikler om anklager om gentagen vold udøvet af en medarbejder mod en handicappet, ung mand på Kilebo Bosted i Tilst. Arkivfoto: Danni Paulsen

Byrødder kræver svar om Kilebo:

 "Hvornår bliver forholdene bedre?"

Flere partier efterlyser mere handling fra rådmanden i Kilebo-skandalen, der blev debatteret i 45 minutter på onsdagens byrådsmøde

Af
Louise Nyvang Burmeister

Bosted Skal man give bostedet Kilebo i Tilst ro til at iværksætte de tiltag, der skal rette op på de omfattende svigt, som Lokalavisen Aarhus har afdækket på stedet, eller skal rådmanden afsætte flere penge og gøre mere?

Det var omdrejningspunktet for en 45 minutter lang debat på onsdagens virtuelle byrådsmøde.

Sagen blev rejst af Gert Bjerregarad (V), der langt fra er tilfreds med rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Kristian Würtzs (S) håndtering af skandalen på bostedet, hvor flere beboere mistrives, og der har været anklager om gentagen vold og stor udskiftning af både medarbejdere og ledere i de seneste år.

"Kilebo-sagen kalder på serviceeftersyn af hele voksenhandicapområdet og bostederne. Vi skal have ændret på kulturen. Den tiltagende forråelse skal ændres til omsorg og respekt for borgerne og de pårørende. Ledelsen skal styrkes, der skal ske et markant fagligt løft for medarbejder og ledelse. Endelig skal der ske et økonomisk løft," lød det fra Gert Bjerregaard, der tilføjede, at de 2,5 millioner kroner, der er afsat, 'rækker som en skrædder et vist sted'.

Også Dansk Folkeparti vil gerne have klarere svar fra rådmanden.

"Det er nogle af de allersvageste borgere, vi har med at gøre her. Det bliver vi nødt til at tage endnu mere alvorligt. Mange føler, at problemerne endnu ikke er løst. Hvornår forventer rådmanden, at Kilebo bliver et bedre sted at bo?," lød det fra Knud Mathiesen.

Det vil tage tid

Rådmanden gav ikke et klart svar på tidshorisonten:

"Jeg synes, at Kilebo skal være et godt sted nu. Som jeg forstår det, er der beboere, der trives, men et trylleslag ændrer ikke vilkårene, og jeg tror, det kommer til at tage tid. Ambitionen er, at det skal være et godt sted at bo for alle," sagde Kristian Würtz, der indledningsvist også beklagede, at Kilebo ikke havde levet op til det niveau af pleje, som man burde have.

Rådmanden lagde ikke skjul på, at Kilebo har brug for en ny start. Han har fremlagt en plan for det, der blandt andet omhandler en forbedret håndtering af magtanvendelse og at styrke medarbejdernes kompetencer.

"Planen er blevet positivt modtaget af Socialtilsynet, der har frafaldet fem ud af seks varslede påbud. Det er jeg selvfølgelig tilfreds med. Det er skridt i den rigtige retning, men vi er der ikke endnu," sagde Kristian Würtz.

En melding, der blev støttet af SF:

"Jeg kan godt forstå bekymringen, vi må ikke glemme de her borgere. Men der er kommet en plan, og der sker noget lige nu. Det skal have lov til at arbejde. Hvis vi bliver ved med at tale skidt om stedet, så tiltrækker vi ikke de dygtige medarbejdere, vi gerne vil have," lød det fra Sander Jensen.

Gert Bjerregaard, der til rådmanden havde sendt en række spørgsmål, som var blevet besvaret lige op til mødets begyndelse, vil nu læse svarene igennem:

"Så vender vi tilbage til byrådet, så vi i samlet flok kan løfte det her område, det er der brug for."

Fakta: Kilebo Bosted

Kilebo er et specialiseret botilbud med døgndækning til voksne med udviklingshæmning og autisme, der har betydeligt og varigt brug for pædagogisk støtte, pleje og omsorg. Sager om gentagen vold mod beboer, talrige magtanvendelser og ledelsessvigt er kommet frem i en række artikler i Lokalavisen Aarhus.

Publiceret 21 January 2021 13:33