Claus Krogh, ansvarshavende chefredaktør for Jyllands-Postens Lokalaviser.

Claus Krogh, ansvarshavende chefredaktør for Jyllands-Postens Lokalaviser. Foto: Marie Ravn

Chefredaktørens klumme: Kilebo-sagen er Würtz' ansvar

Kilebo-sagen, som er udførligt beskrevet i denne avis over de seneste uger, tegner et desværre efterhånden genkendeligt billede af et system, der er lukket omkring sig selv. Et system, som ikke tager hverken de borgere, de skal passe på, eller deres pårørende alvorligt. Det virker især, som om de pårørende bare er en pestilens og nogle brokhoveder, der vil blande sig i personalets arbejde. Samtidig svigter systemet. De alarmklokker, som systemet har til at opdage, når tingene skrider og går galt, fungerer åbenbart ikke.

Har man fulgt med i mediebilledet i Aarhus den seneste tid, vil man vide, at det i store træk er det samme billede som tegner sig i sagen om Plejehjemmet Kongsgården. Her gik dårlig ledelse hånd i hånd med en dårlig kultur og for få ressourcer. Problemerne var kendt i systemet – men ingen reagerede. Først da TV2 filmede med skjult kamera og dokumenterede, hvad der foregik på plejehjemmet, vågnede politikerne op til dåd, og nu kræver de handling. Skulle man være i tvivl om, hvordan Kongsgården har påvirket det politiske billede i Aarhus, skal man bare læse udkastet til budgettet for Aarhus Kommune for 2021. Her er alle partierne enige om, at der skal afsættes flere penge til ældreplejen.

I Kongsgården-sagen sidder ældrerådmand Jette Skive (DF) med aben. Det er hendes system, der har svigtet, og rådmanden er lige nu i tvivl, om hun rent faktisk vil genopstille til næste kommunalvalg i november 2021.

Kilebo-sagen hører under rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse Kristian Würtz (S). Kristian Würtz genopstiller til gengæld efter alt at dømme. Han er ligefrem blevet betegnet som en afløser for den folkekære borgmester. Kristian Würtz var rådmand for Teknik og Miljø i perioden 2013-2017. Her rodede han også rundt med en skandalesag, som også handlede om dårlig ledelse, uretmæssige fyringer og rod med økonomien.

Nu sidder Kristian Würtz så med Kilebo-sagen. Det kunne derfor være nærliggende at tro, at han havde lært af tidligere skandaler. Desværre tegner der sig igen et billede af en rådmand, som ikke vil rydde op i sit system, og en rådmand, som dukker sig og håber, at sagen går væk, mens han gemmer sig bag sin forvaltningsdirektør.

Det kunne være forfriskende, hvis Kristian Würtz gik i brechen for et paradigmeskifte. Et skifte til et system, hvor det ikke kun er ledelse og medarbejdere, systemet har respekt for, men hvor borgerne føler sig inddraget og lyttet til – modsat i dag, hvor de laver private facebookgrupper, hvor frustrationerne flyder frit, eller når de ender med at gå til pressen, fordi de simpelthen ikke kan råbe systemet op.

Med venlig hilsen

Claus W. Krogh

Ansvarshavende chefredaktør

Jyllands-Postens Lokalaviser

Publiceret 08 September 2020 13:00