Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, har sammen med Socialdemokratiets Steen B. Andersen fremsat et forslag om at give en årlig pulje på 25 millioner kroner øremærket til idrætsfaciliteter.

Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, har sammen med Socialdemokratiets Steen B. Andersen fremsat et forslag om at give en årlig pulje på 25 millioner kroner øremærket til idrætsfaciliteter.

Rådmand og borgmester-parti vil afsætte årlig pulje på 25 millioner kroner til idrætsfaciliteter

Radikale Venstre og Socialdemokratiet fremsætter forslag med et historisk økonomisk løft til idrætsfaciliteter. Venstre går efter at få fordoblet beløbet til de kommende budgetforhandlinger

Af
Kim Skovrup Andersen

Idrætsfaciliteter 3. august var der deadline for byrådspartiernes fremsendelse af prioriteringer og ønsker i forhold til den 10-årige investeringsplan og budgetforslag, der ønskes prioriteret i budgetforhandlingerne til september i Aarhus Kommune.

Blandt dem var der et fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet, som årligt vil investere 25 millioner kroner til idrætsfaciliteter.

"Det er på tide også at udbygge idrætsfaciliteterne for at imødekomme en række af de gode og konstruktive ønsker, der ligger fra mange forskellige dele af byen," forklarer Kultur og Borgerservice-rådmanden Rabih Azad-Ahmad (R) og nævner de 796 borgerforslag, som blev indsendt i forbindelse med en konference på rådhuset i marts måned.

"Der er massiv vækst i Aarhus. Vi bliver årligt tusindvis flere aarhusianere. Derfor er det også rigtig vigtigt, at efterspørgslen efter idrætsfaciliteter følger med i hele kommunen. Idrætsfaciliteter danner ramme om sunde fællesskaber for borgerne og er en af de vigtigste investeringer, som smitter af på vores sundhedspolitik, socialpolitik og integrationspolitik," fastslår rådmanden.

Han erkender, at der er et efterslæb på området.

"Vi er bagud. I 2016, da jeg tiltrådte som rådmand, pressede jeg på for, at vi kunne få en årlig pulje på 10 millioner kroner. Det kom igennem, og dengang var det et historisk løft, som de 25 millioner kommer til at være, hvis forslaget får opbakning," siger han og oplyser, at den årlige pulje skal prioriteres af forligspartierne.

"Vi ønsker at styrke foreningslivet og fællesskabet i de mange lokalsamfund. Samtidig ønsker vi at understøtte de gamle og nye idrætsgrene, som udvikler sig i vores by," siger han.

Ifølge en undersøgelse Sport & Fritid har udarbejdet, vil der årligt mangle 74 millioner kroner, hvis facilitetsdækningen fra 2015 skal fastholdes i takt med befolkningsudviklingen. Derudover har Idrætsamvirket Aarhus, som repræsenterer de fleste idrætsforeninger i Aarhus, været ude og nævne et årligt beløb på 50 millioner kroner.

Så spørgsmålet er, om 25 millioner kroner om året overhovedet er nok?

"Jeg er en politiker, der går efter at få gennemført nogle ting. For mig handler det om at få realiseret noget og ikke komme med nogle ønsker, som jeg ved vil være rigtig svært at få opbakning til i byrådet. De 25 millioner kroner er en start og forhindrer os jo ikke i at finde endnu flere penge til området. Men for mig handler det om at give området et markant løft. Så håber vi, de øvrige partier vil bakke op," siger Rabih Azad-Ahmad.

Kan du pege på nogle områder i Aarhus, hvor der er særligt store behov for udbygning af idrætsfaciliteter?

"Ja, det kan jeg godt. Det er i syd, vest, midt og nord. Det er simpelthen i hele kommunen, der er brug for udbygning af idrætsfaciliteter," lyder det fra rådmanden.

Venstre ønsker budgetmodel

Hans Skou (V) sidder i Kulturudvalget, og han ser gerne, at puljen med penge bliver dobbelt så stor.

"25 millioner kroner er ikke nok. Til konferencen, hvor der kom flere hundrede forslag, ønsker og behov frem, blev det virkelig anskueliggjort, at vi har et markant efterslæb, hvad angår idrætsfaciliteter i denne her kommune. Og det er også derfor, at vi i Venstre gennem flere år har foreslået, at vi laver en budgetmodel, som sikrer, at når nu kommunen vokser, og vi udstykker byggegrunde, at der så på lige fod med penge til daginstitutioner, skoler og plejehjem, sættes penge af til forenings- og idrætsfaciliteter," siger Hans Skou.

Hans Skou (V) mener, der minimum er brug for en årlig pulje på 50 millioner til idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune.

Hans Skou (V) mener, der minimum er brug for en årlig pulje på 50 millioner til idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune.

Venstre-manden mener, at området som minimum skal have tilført 50 millioner kroner årligt.

"Jeg mener, at en budgetmodel, hvor man skal holde trit med befolkningsudviklingen ligger på mindst 50 millioner kroner årligt. Som udgangspunkt er jeg selvfølgelig glad for, at Socialdemokratiet går ind på banen og virkelig vil arbejde på at skaffe penge til det her område. For det synes jeg egentlig har været lidt svært de seneste år. Men med 25 millioner kroner vil der stadig være et efterslæb. Vi vil i Venstre stadig kæmpe for en budgetmodel på området for idrætsfaciliteter," konstaterer Hans Skou og fortsætter:

"Der er et kæmpe behov i midtbyen og i det meste af oplandet. De nødråb foreninger kommer med, når de må afvise både børn og unge mennesker på deres hold, synes jeg, er katastrofalt. Jeg synes, det er vigtig, at man kigger ind i, hvad foreningslivet kan. Det kan være med til at forhindre, vi får nogle udfordringer med livsstilssygdomme og alt muligt andet. Derfor ser vi i Venstre det her, som en investering i fremtiden. Det er også derfor, vi holder fast i, at budgetmodellen er den eneste rigtige vej at gå. Så vi som minimum holder trit. Vi har troen på, at vi kan komme op i nærheden af de 50 millioner kroner i de kommende forhandlinger, indtil det modsatte er bevist."

Fakta

HVOR SKAL VI VÆRE? MANGEL PÅ IDRÆTSFACILITETER I AARHUS

Lokalavisen Aarhus har i en artikelserie belyst problemstillingerne angående manglende idrætsfaciliteter i kommunen. Hvor stort er problemet, og hvad betyder det for foreningslivet, at kommunen ifølge flere undersøgelser ikke kan tilbyde idræt til alle borgere i lokalområdet. Vi hører gerne fra dig, hvis du har nogle inputs til artikler. Skriv til ksa@lokalavisen.dk

Publiceret 12 August 2020 09:17