Præsteklumme: Hvor kommer autoriteten fra?

Af
sognepræst Lars Lindgrav Sörensen

Tilst-Kasted

Præsteklumme Autoritet kom førhen fra det embede, man havde. Det kunne være læge, præst eller lærer. Alene i kraft af den funktion man bestred, havde man autoritet. Samfundet var bygget op således, at nogle af grundpillerne var de ansatte (for eksempel statstjenestemænd), der holdt sammen på det hele. Mange har nok prøvet at blive slået af en emsig lærer, fordi hun kunne og måtte.

I dag tillægges man autoritet udefra, af de andre. Det er noget man får givet i specifikke situationer. Når præsten står i sin kjole og skal forrette en ceremoni eller lægen stille en diagnose, så KAN kirkegængeren eller patienten VÆLGE at give præst eller læge autoritet i den givne situation. Men den autoritet, man har givet, gælder kun i lige præcis den situation, bagefter starter man forfra igen. Skulle man ikke være tilfreds, kan man altid skrive det på de sociale medier.

På søndag i kirken kan man høre om, at alle er forundrede over Jesus, for han taler som en, der har autoritet, og ikke som alle de andre. Det er både det, han siger, og måden han siger det på, der vækker den reaktion hos hans tilhørere. Hans autoritet kommer et andet sted fra. Fra Gud.

Nu skal vi ikke tro alle, som siger, at de taler med autoritet fra Gud, og der er mange gode grunde til at være på vagt overfor folk, der siger, at de er Jesus, hvis de da ikke allerede er på psyk. Men spørgsmålet er, om vi ikke nogle gange har brug for autoriteten i vores liv. Den stemme, der siger, hvad vi skal, og hvad vi ikke skal. Moderne forstået, har vi så ikke brug for at tillægge Gud autoritet over vores liv. Vi værger os for det, fordi vi vil selv bestemme og vælge ud, hvad vi synes, at der giver mening i vores liv, og så laver vi vores egen filosofi eller religion ud af det. Det bliver ofte lidt fattigt.

Vælg den kommende søndag til at give autoriteten til Gud, Jesu far. Lyt til hans ord og mærk hvordan du overraskende nok kan få lov til at hvile i det. Du får lov til at være lille.

Publiceret 02 August 2020 06:00