Hans Skov sidder i Kulturudvalget (V).

Hans Skov sidder i Kulturudvalget (V).

Stort pres på svømmeanlæg: "Vi har ikke været gode nok som politikere til at prioritere idrætsfaciliteter"

Der er en stor mangel på svømmeanlæg, mener Hans Skou (V) fra kommunens kulturudvalg. Han ser gerne en form for budgetmodel til at løse fremtidens udfordringer med manglende idrætsfaciliteter

Af
Kim Skovrup Andersen

Idrætsfaciliteter I en analyse om fremtidens behov for udbygning af idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune var svømmeanlæg ikke medtaget i første omgang. Men på foranledning af Hans Skou (V), som sidder i Kulturudvalget, blev der udarbejdet et notat med de tal, der var til rådighed, af Sport og Fritids-forvaltningen i Aarhus Kommune.

Han efterspurgte en generel drøftelse i Kulturudvalget om presset på svømmefaciliteterne i Aarhus Kommune samt offentlig adgang til svømmefaciliteterne.

I dag er der 18 svømmeanlæg med offentlig adgang i Aarhus Kommune, og hvis der er ikke bygges flere svømmeanlæg i de kommende ti år vil antal borgere per normeret svømmehal stige fra 20.030 til 24.800 borgere i 2030. Og det kommer både til at gå ud over foreningerne, men også private børnefamilier.

Her er de offentlige svømmeanlæg i Aarhus Kommune.

Her er de offentlige svømmeanlæg i Aarhus Kommune. Illustration: Klaus Møller

"Jeg ville gerne se nogle tal også set i lyset af den vigtige beslutning, vi skulle træffe på det tidspunkt om at udvide svømmefaciliteter i Lystrup, som gode folk har kæmpet for i en del år. Og som nu endelig ser ud til at lykkes. I den forbindelse har jeg snakket med forskellige mennesker og hørt fra især børnefamilier, at det er rigtig rigtig svært at komme i svømmehallen i den offentlig åbningstid. Derfor er det mit indtryk, at der er mange, som tager ud af kommunen til Odder, Randers eller Hinnerup for at komme i svømmehallen. Jeg synes, det er et problem, når der er børnefamilier, som har travlt nok i forvejen også skal bruge tid på transport. Jeg synes, vi som kommune skal kunne tilbyde vores borgere sådanne idrætsfaciliteter," forklarer Hans Skou, som også mener, at det er godt, når borgerne i al almindelighed er idrætsaktive og bevæger sig.

Og det er ikke fordi, der ikke er svømmeanlæg i kommunen. Som vist på kortet er der atten svømmeanlæg med offentlig adgang. Problemet er bare, at de ikke så tit er åbne for offentligheden i forhold til efterspørgslen.

"Jeg er ikke i tvivl om, at forvaltningen gør alt, hvad de kan for at få så meget offentlighed ind som muligt. Det dækker bare ikke behovet, fordi vi som politikere ikke har været gode nok til at prioritere midler til idrætsfaciliteter," siger Hans Skou.

Til september begynder de årlige budgetforhandlinger, og i år skal politikerne som noget særligt også ind og behandle en ti-årig anlægsramme, og her kommer idrætsfaciliteter helt sikkert på dagsordenen..

3. august er der deadline for partierne til at sende forsalg ind til borgmesterens afdeling og magistraten, der så vil bruge tid på at behandle forslagene.

"Vi vil gerne have vedtaget en form for budgetmodel for området med idrætsfaciliteter. Det har vi snakket om i flere år nu. Vi synes, idrætsfaciliteter skal bygges i takt med at byen udvikler sig og i takt med, der udstykkes byggegrunde og byggetilladelser. Helt konkret vil vi gerne have, at der bliver sat nogle penge til side til idrætsfaciliteter på samme måde, som gør til daginstitutioner, skoler og plejehjem," siger Hans Skou og tilføjer:

"Som det er nu, er det rigtig svært at finde penge til nye svømmeanlæg, og det er heller ingen hemmelighed, at svømmefaciliteter er noget af det dyreste i drift. Men det er ærgerligt, at vi for eksempel nu får nye bydele nu, som hænger gevaldigt i bremsen med idrætsfaciliteter."

Borgerne efterspørger flere svømmefaciliteter

I forbindelse med et borgermøde om fremtidens idrætsfaciliteter på Aarhus Rådhus i marts havde borgere og foreninger mulighed for at komme med deres input til, hvilke idrætsfaciliteter de mener, der mangler i Aarhus Kommune via hjemmesiden www.aarhus-mangler.dk. Der blev på hjemmeside indsendt 732 unikke forslag. 137 af forslagene - det vil sige 19 procent - omhandlede svømmefaciliteter.

"Det var en god anledning til at få sat spotlight på, hvad det er, vi har af muligheder. Og der er ingen, som er spor i tvivl om, at der er et behov. Det er nødvendigt, at vi prioriterer dette område Ellers bliver det svært for lokale ildsjæle at holde gejsten, når de i flere år arbejder for at få nye faciliteter til deres forening," fastslår Hans Skou.

Artikelserie

Hvor skal vi være? Mangel på idrætsfaciliteter i Aarhus

I den kommende tid belyser Lokalavisen Aarhus problemstillingerne angående manglende idrætsfaciliteter i kommunen. Hvor stort er problemet, og hvad betyder det for foreningslivet, at kommunen ifølge flere undersøgelser ikke kan tilbyde idræt til alle borgere i lokalområdet. Vi hører gerne fra dig, hvis du har nogle inputs til artikler. Skriv til ksa@lokalavisen.dk

Publiceret 28 June 2020 06:00