I denne grafik kan du se, hvordan udviklingen i facilitetsdækningen er i normeret boldbaner i Aarhus Kommunes 24 lokalsamfund. Det vil sige, hvor mange indbyggere er der per boldbane i lokalområdet i 2019 og ti år frem. De grønne områder er de lokalsamfund, hvor man ligger under 2015-niveauet, hvor gennemsnittet var 1.500 indbyggere per boldbane. De gule og orange områder er de lokalsamfund, hvor der kommer henholdsvis op til 25 og 50 procent flere indbyggere per facilitet, mens de to røde områder varsler om mere end 50 procent flere indbyggere per facilitet i 2030. Illustration: Klaus Møller. Kilde: Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

I denne grafik kan du se, hvordan udviklingen i facilitetsdækningen er i normeret boldbaner i Aarhus Kommunes 24 lokalsamfund. Det vil sige, hvor mange indbyggere er der per boldbane i lokalområdet i 2019 og ti år frem. De grønne områder er de lokalsamfund, hvor man ligger under 2015-niveauet, hvor gennemsnittet var 1.500 indbyggere per boldbane. De gule og orange områder er de lokalsamfund, hvor der kommer henholdsvis op til 25 og 50 procent flere indbyggere per facilitet, mens de to røde områder varsler om mere end 50 procent flere indbyggere per facilitet i 2030. Illustration: Klaus Møller. Kilde: Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

Mangel på boldbaner i Aarhus Kommune:

Behov for 32 nye baner inden 2030

Midtbyen og Lisbjerg er nogle af de områder, som kommer til at mangle boldbaner i løbet af de kommende ti år

Af
Anders Michaelsen og Kim Skovrup Andersen

Idrætsfaciliteter Når Aarhus Kommune vokser med 5.000 indbyggere hvert eneste år, er det alt andet lige også ensbetydende med en stigende efterspørgsel på sports- og fritidsfaciliteter.

Prognoser viser, at vi vil være 404.000 indbyggere i 2030, og såfremt der ikke bliver anlagt boldbaner og bygget idrætshaller, vil der blive 4.211 indbyggere per normeret idrætshal i 2030, mens der vil være 1.699 indbyggere per boldbane. I denne uge kigger vi på boldbane-problematikken, og i næste uge vil vi fokusere på idrætshaller.

På trods af at der i de senere år fra kommunen og flere af de lokale fodboldklubbers side er blevet investeret en del midler i etablering af kunstgræsbaner, vil der stadig være behov for at anlægge flere boldbaner.

Det fremgår af en analyse, som kommunens Sport & Fritidsafdeling udarbejdede i november 2019.

Her vil der ifølge analysen være et udbygningsbehov på 32 boldbaner, hvis den gennemsnitlige facilitetsdækning fra 2015 skal fastholdes. Den er på 1.500 indbyggere per boldbane.

Publiceret 10 June 2020 11:00