LitterGo-direktør Claus Pape er manden på den socialøkonomiske virksomhed der får socialt udsatte til at tage det skrald håndværkere efterlader på byggepladsen.

LitterGo-direktør Claus Pape er manden på den socialøkonomiske virksomhed der får socialt udsatte til at tage det skrald håndværkere efterlader på byggepladsen. Foto: Anders Michaelsen

Socialt udsatte skal tage skraldet for byggeriet

LitterGo er en af de organisationer, der har fået penge af Nordens reneste by-puljen, midler der skal understøtte arbejdet i at gøre byens byggepladser renere

Af
Anders Michaelsen

AFFALD 270.000 stykker skrald. Så mange stykker har den socialøkonomiske virksomhed LitterGo indsamlet omkring tre områder i Aarhus på blot et år og fem måneder. Og her er det socialt udsatte, der har taget skraldet for en timeløn på 100 kroner.

Og mens McDonalds-poser og tomme øldåser, der flyder på strøget, er nogle af de billeder, der får opmærksomheden, når vi snakker skrald i byen, så har man hos LitterGo rettet fokus mod byens mange byggepladser, der i en skraldemæssig sammenhæng måske ikke får så megen opmærksomhed, som de burde.

"Isoleringsmaterialer som flamingo og plastfolie er den helt store synder på en byggeplads. Og det vejer ingenting. Det flyver let for vinden. Bygger du i Aarhus, kan du se det på vestkysten af Samsø, inden det ender i havet eller naturen," fortæller Claus Pape, der er direktør i LitterGo.

"Vi har selv prøvet og måle det og talt affaldsstykker ved Risskov Brynet. Der kunne vi fastslå, at 37 procent af affaldet på et areal, hvor der blev bygget i nærheden af, stammede fra byggeri," fortæller direktøren.

Og det relativt høje tal stemmer meget godt overens med tal fra Miljøstyrelsens affaldsstatistik, der peger på, at omkring en tredjedel af det skrald, der hvert år bliver genereret i Danmark, stammer fra byggeriet.

To fluer med et smæk

Nu har virksomheden LitterGo så fået 40.000 kroner fra den kommunale Nordens reneste by-puljen, som blandt andet skal bruges til en trailer til opbevaring og transport af sikkerhedssko og hjelme, samt skilte, der skal få folk til at gøre en ekstra indsats for en renere byggeplads. Udover arbejdet LitterGo laver for miljøet, er det også en håndsrækning til en gruppe udsatte mennesker.

"De fungerer så dårligt i så mange sammenhænge, har hverken uddannelse eller succes. En enkelt har en studentereksamen, men en overbevisning om, at han ikke skal have løn i livet, så han blev fyret af sin arbejdsgiver, fordi han ikke vil have løn," fortæller Claus Pape og fortsætter:

"Men her er han så afstået fra sin overbevisning om ikke at skulle have løn, så nu er vi holdt op med at diskutere det. Men jeg skylder ham stadig penge, fordi han kan ikke huske nummeret på hans bankkonto og ikke har MobilePay, men han er hos os stadig."

Hvorfor siger han, at han gør det?

"For at hjælpe miljøet, og han synes, det er fedt, han bliver brugt. Det kan vores medarbejdere godt lide. De synes, det giver mening at gøre en forskel, og de får selvtillid af det, og de tjener nogle penge," siger Claus Pape, der også fremhæver en fraværsprocent på to til tre procent, som svarer til det private erhvervsliv.

I en container tæt på Godsbanen holder LitterGo til med forskelligt udstyr. Med en trailer med plads til sikkerhedssko og hjelme har organisationen mulighed for at komme rundt til flere byggepladser.

I en container tæt på Godsbanen holder LitterGo til med forskelligt udstyr. Med en trailer med plads til sikkerhedssko og hjelme har organisationen mulighed for at komme rundt til flere byggepladser. Foto: Anders Michaelsen

Ikke nok frivillighed

Ideen til at aktivere socialt udsatte udsprang ovenpå et frivillighedsmøde i forbindelse med VM i sejlads i Aarhus.

"På mødet fortalte de, der var kommet 200 nye frivillige til. Det synes jeg ikke var ret mange i en by af Aarhus' størrelse. Da jeg kørte derfra var jeg dybt deprimeret. Jeg tænkte alt med frivillighed og affald: 'Glem det, det slår som en skrædder i helvede'," fortæller Claus Pape.

"Danmarks Naturfredningsforening er danmarksmester i at samle affald frivilligt. Når de holder Naturens Dag i foråret, så får de aktiveret 250.000 mennesker. Næsten ligeså mange som der er i Aarhus Kommune. Det er ret godt, men det er én dag. Det burde, være en gang om ugen, før det battede noget."

På en cykeltur opad Dronning Margrethes Vej slog det så LitterGo-direktøren, at svaret på den manglende frivillighed kunne være at aktivere de mange tusinde socialt udsatte, der findes på landsplan. I dag et års tid senere har LitterGo i Aarhus 50 socialt udsatte, der hjælper til omkring byggepladserne på Godsbanen og omkring Risskov Brynet i det nordlige Aarhus, hvor de samler affald for entreprenører, virksomheder og grundejerforeninger, men står det til direktøren, så stopper indsatsen ikke der.

"Nu skal vi ud til nogle flere byggepladser - det er enormt vigtigt," siger Claus Pape.

Støttede projekter forår 2020

Følgende otte projekter får støtte af Nordens Reneste By-puljen på 200.000 kroner, som skal hjælpe med at gøre byen renere og ændre aarhusianernes dårlige skralde-adfærd. Projekterne kan du læse mere om i Lokalavisen Aarhus de kommende uger.

AGF: AGF Plastic Walk , Aarhus Motion: Kan du ramme plet?, Rent kvarter: Fælles-skab, LitterGo: Bedre affaldsbekæmpelse ved byggepladser, LitterGo: Affaldsbekæmpelse ved Vejlby Risskov Hallen, A Better Ocean: Clean Up Run – Aarhus, A Better Ocean: Byens påvirkning af forurening og BigBrain Productions: Mission Ren By

Publiceret 30 May 2020 09:00