Brabrandstien var flere steder oversvømmet, da regnen faldt i massive mængder i Aarhus i februar.

Brabrandstien var flere steder oversvømmet, da regnen faldt i massive mængder i Aarhus i februar. Arkivfoto: Danni Paulsen

Voldsomt vejr i stigning: Aarhus skal forberede sig på flere oversvømmelser

Der er behov for et bedre datagrundlag og et større beredskab til at håndtere hyppigere, fremtidige skybrud. Til gengæld får Aarhus flere rekreative områder

Af
Louise Nyvang Burmeister

Klima Et så massivt og langvarigt regnvejr, som det der ramte Aarhus i februar, kommer hyppigere fremover. Sådan lyder det i en orientering, der er sendt til Teknisk Udvalg fra forvaltningen.

Af den skriftlige orientering fremgår det, at man forventer, at antallet af skybrud vil stige med 200 procent i slutningen af århundredet, regnhændelser på over 20 mm vil stige med 60 procent, og der vil komme flere langvarige nedbørsperioder om vinteren.

Simon Grünfeld, der er afdelingschef for Natur og Miljø ved Aarhus Kommune forklarer, at man ikke helt kan undgå, at vandet igen oversvømmer veje og stier og skaber farlige situationer.

"Men man kan forebygge og planlægge og prøve at lede vandet derhen, hvor det gør mindst skade," siger han.

Vandstanden i Brabrandsøen og Årslev Engsø steg halvanden meter over normalen, og Søskovvej blev oversvømmet og lukket for trafik.

"Det positive var, at engsøerne ved Årslev og Egå kunne holde til det. Men var der kommet 40 cm mere, så havde vi en risiko for, at midtbyen var blevet oversvømmet. Derfor kigger vi på, hvad der skal til for at undgå, at det sker," siger Simon Grünfeld.

Det handler blandt andet om, at små vandløb skal kunne løbe over deres bredder og sno sig, om sikring af kritiske veje og etablering af flere engsøer.

Derudover har beredskabet Voldsomt Vejr, der er et samarbejde mellem kommunen, Aarhus Vand og Aarhus Brandvæsen nu flere personer, der står til rådighed i en krisesituation.

"Det beredskab, vi har, virkede fint, og det fortsætter vi med. Men situationen lærte os, at vi skal være skarpere på altid at have mandskabet klar. Det går meget stærkt i sådanne situationer, så det nytter ikke, at nogle er på ferie. Derfor har vi udvidet antallet af medarbejdere, der bliver trukket ind i beredskabet."

Også datagrundlaget skal forbedres.

"Vi har brug for en nærmere analyse af 'vandets vej', altså at vide hvor vandet egentlig ender henne. For det er yderst komplekst," siger Simon Grünfeld og tilføjer:

"Mit håb er, at det er en bevillings-villig regn, der er faldet. For det koster penge at klimatilpasse," siger Simon Grünfeld.

Der er lige nu ved at blive etableret en regnvandssø i Gellerup Skov, syd for Silkeborgvej og vest for Viby Ringvej.

"Vi er løbende i gang mange steder. Det ekstraordinære, vi vil sætte i gang på baggrund af oversvømmelserne i februar, søger vi om politisk opbakning til i forbindelse med den 10-årige anlægsinvesteringsplan, som skal vedtages til efteråret," forklarer Simon Grünfeld.

Flere penge på vej

Ifølge formanden for Teknisk Udvalg, Peter Hegner Bonfils (EL), er det ikke overraskende, at vejret også i Aarhus bliver mere ekstremt.

"Jeg har beskæftiget mig meget med klimaet. Og hvis man synes, det var træls, det vi oplevede i februar i Aarhus, så skal man ikke læse FN's klimarapporter. Den her klimakrise, vi står i, bliver bare voldsommere. Og det i februar var aboslut i den milde ende af, hvad man kan risikere," mener Peter Hegner Bonfils.

Han er efter at have læst orienteringen helt beroliget ved det beredskab, kommunen har til at håndtere oversvømmelser.

"Vi skal vænne os til, at sådanne situationer med massiv regn og oversvømmelser til følge kommer oftere. Der vil komme gener, det kan ikke undgås. Men vi har beredskabet på plads til at håndtere det," siger han og tilføjer:

"Det positive er, at Aarhus bliver mere grøn og blå. En stor del af de rekreative områder, der er opstået over de senere år er jo klimatilspasninger og regnvandsbassiner, som man har gjort lidt mere ud af," siger Peter Hegner Bonfils.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) lagde i begyndelsen af marts 10 forslag frem til en forbedret klimatilpasning, og han vil inden længe fremsætte et forslag til byrådet om klimatilpasninger som del af den 10-årige anlægsinvesteringsplan.

Publiceret 28 May 2020 06:00