Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus mener, det går alt for langsomt med at omstille vores energiforsyning til en mere grøn en af slagsen.

Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus mener, det går alt for langsomt med at omstille vores energiforsyning til en mere grøn en af slagsen. Arkivfoto: Thomas Borberg /Ritzau Scanpix

Naturfredningsforening laver ny klimaplan:

"Kommunens plan er for luftig og ikke konkret nok"

Danmarks Naturfredningsforening overrækker i dag en ambitiøs klimaplan til Aarhus Byråd med over 100 forslag om blandt andet flere vindmøller, mere solenergi, varmepumper, skovrejsning og et lokalt klimaråd

Af
Louise Nyvang Burmeister

Klima Halvandet år har Danmarks Naturfredningsforening (DN) brugt på at udarbejde en 82 sider lang klimaplan, som foreningen i dag overrækker til de aarhusianske byrådspolitikere.

Virtuelt bliver den nye klimaplan overrakt til formanden for byrådets Bæredygtighedsudvalg, Anders Winnerskjold (S), og foreningen håber dermed at påvirke politikerne til mere ambitiøse skridt mod målet om at blive CO2-fri i 2030.

"Vi forventer, at politikerne tager planen seriøst og siger 'aha' i forhold til vores forslag til øget borgerinddragelse og langt mere konkrete skridt i den grønne omstilling. Det er for luftigt, det kommunen har fremlagt," siger Anders Jensen, der er bestyrelsesmedlem i DN Aarhus.

Foreningens klimaplan indeholder over 100 forslag, der skal gøre Aarhus Kommune CO2-neutral allerede i 2028. Der peges på, at der er brug for et meget snarligt ophør af afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas, og en gradvis udfasning af biomasse i kraftvarmeproduktionen. I stedet satses der på sol og vind som primære energikilder.

Aarhus Kommune har planer om at opstille otte vindmøller på land, men DN mener, at det tal bør være 18. Derudover skal man investere i havvindmølleparker ved eksempelvis Mejlflak og Paludan Flak. Der skal laves flere vindmøllelaug, så borgerne kan få ejerskab til møllerne.

Foreningen vil også have kommunen til at lave en plan for indførsel af varmepumper.

"Varmepumper giver ikke alene mulighed for at omdanne strømmen fra vindmøller og solceller til varme, de giver også mulighed for at udnytte lokale, vedvarende varmekilder, såsom spildevand, havvand og overskudsvarme, som ellers ikke ville være blevet udnyttet," lyder det i klimaplanen.

Gratis parkering

Planen indeholder også en række konkrete tiltag for at gøre vores transport mere grøn. Kommunen bør sætte ladestandere til elbiler op ved alle kommunale bygninger, og man bør indføre krav om, at der skal være ladestandere ved nye virksomheder fra 2022. Elbiler skal have gratis parkering eller 5.000 kroner i rabat årligt, indtil 40 procent af alle biler er elbiler, så udfases rabatten.

Elbusser skal indføres hurtigere, billetpriserne skal ned, og der skal være flere busbaner. Og flere cykelstier.

Foreningen peger også på, at der plantes for lidt skov i Aarhus i dag.

"Det er beklageligt at se, hvordan man i Aarhus Ø har undladt at udlægge arealer til parker, selvom man havde en enestående chance. Der er mange arealer, der bygges på i disse år, og Aarhus Kommune må straks lave en holdningsændring og plante mange flere træer," står der i den nye klimaplan.

DN opfordrer til, at man i højere grad inddrager borgerne i klima-initiativer. Foreningen mener, at man bør oprette et lokalt klimaråd, hvor der både skal være foreninger, embedsmænd, energiselskaber, universitetet og politikere. Der skal uddeles en klimapris årligt for at komme med gode grønne initiativer, og der skal løbende laves klima-workshops for borgerne for at synliggøre, hvilke handlinger der skal til.

Minimale investeringer

Foreningen har ikke sat tal på, hvor meget det vil koste kommunen at sætte alle initiativer i gang.

"Vi anser de kommunale investeringer for at være minimale. Det vil hovedsageligt være vindmøllelaug og energiselskaber, der investerer. Kommunen får en vigtig styringsopgave og skal vise vejen," siger Anders Jensen.

Generelt savner foreningen flere konkrete initiativer fra kommunens side, hvis det skal lykkedes at blive CO2-fri inden 2030.

"Lad os handle i større stil og ikke vente på flere rapporter," siger Anders Jensen.

Over de kommende uger skal DN mødes virtuelt med alle partier i byrådet individuelt for at drøfte indholdet i deres nye plan nærmere.

Publiceret 22 April 2020 10:00