Kommunalforsker Roger Buch.

Kommunalforsker Roger Buch. Pressefoto

Forsker:

"For nogle er det en væsentligt dårligere løsning"

Kommunalforsker opfordrer kommunerne til nøje at overveje brug af virtuelle foretræder og borgermøder

Af
Louise Nyvang Burmeister

Politik At man kun kan tale sin sag over internettet for tiden og ikke ansigt til ansigt med kommunen, er problematisk for flere.

Sådan lyder det fra kommunalforsker Roger Buch.

På grund af smittefare har Aarhus Byråd for tiden gjort alle foretræder for de politiske udvalg virtuelle. Man kan også vælge at indsende et skriftligt indlæg.

Er det virtuelle univers godt nok, når man som borger får taleret?

"Både ja og nej. For mange mennesker vil det sikkert fungere udmærket. For andre borgere vil det være en mere fremmed facon. Men uanset så får man ikke samme gennemslagskraft online, fordi man mister noget øjenkontakt. Dialogen bliver mere stiv. Det er ikke optimalt," siger Roger Buch.

Han henviser til en undersøgelse, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort om danskernes it-brug.

"29 procent af danskere, der er over 75 år gamle har aldrig været på internettet. Og selvom man har været på internettet, føler man sig måske ikke tryg ved sådan en måde at kommunikere på. Det viser ganske tydeligt, at der er nogle grupper, for hvem det her er en væsentligt dårligere løsning," siger Roger Buch.

I det politiske liv er der en høj grad af digitalisering.

"Men politikerne skal huske på, at mange borgere ikke har en så digital hverdag og ikke er vant til at afholde videomøder."

Bør man udsætte behandlingen af nogle sager?

"Det er svært at sige, for der er mange hensyn at tage. Der kan være sager, som er vigtige at få afgjort hurtigt. Der kan være virksomheder, der står på spring for at komme i gang med byudvikling, og man kan have et ønske om at skabe aktivitet. Men andre sager, hvor tidsperspektivet ikke er så afgørende, kan man godt overveje at vente med," lyder det fra forskeren.

Han opfordrer i det hele taget til grundig refleksion i forhold online-møder og foretræder:

"Jeg synes, at kommunerne skal tænke sig grundigt om. Grunden, til at foretræder normalt foregår mundtligt, er jo, at det er der, vi er mest lige. Det giver den bedste sikkerhed for, at man kan fremføre sin sag. Og at man har følelsen af, at man bliver hørt. Det er meget vigtigt. Det øger tilliden til processerne. Man skal passe på, at man ikke svækker legitimiteten."

Byrådet er derudover i gang med at undersøge mulighederne for at afholde orienteringsmøder og borgermøder digitalt og skriftligt.

"Det er endnu mere problematisk. Det kan lade sig gøre, men det er noget helt andet og giver en langt dårligere dynamik. Det bliver meget sværere for borgerne at trænge igennem," siger Roger Buch.

Publiceret 01 April 2020 08:00