Kæmper for at bevare grøn oase:

"Kommunen inddrager ikke os borgere"

Naboer til Marselisborgcentret er forundret over, at et lille grønt område med gamle træer forsvinder

Af
Louise Nyvang Burmeister

Byggeri Et lille grønt område, som benyttes flittigt af beboere på P.P. Ørumsgade, er ved at forsvinde. Og det har fået en gruppe borgere op af stolene.

En af dem er Karina Haase, og hun sætter spørgsmålstegn ved, om kommunen overhovedet ved eller har undersøgt, hvor meget netop den grønne firkant med fire store træer betyder for de omkringboende.

"Det er jo vores have. Det er jo hele vores sociale liv, det er her, vi mødes," siger Karina Haase, der til trods for, at kalenderen siger vinter, har taget tæpper og termokande med kaffe med ud til et sæt bord og bænke på det lille grønne areal.

"Vi nyder virkelig det her sted. Både at være herude, men også at vi fra vores lejlighed kan kigge ud på stedet, og se både folk og dyreliv herude," siger 54-årige Karina Haase, der har boet på P.P. Ørumsgade i 24 år.

Grunden, til at den lille grønne oase, som hun kalder den, står til at forsvinde, er, at kommunen vil ombygge og udvide Marselisborgcentret, så man fremover samler de kommunale genoptræningstilbud her.

Inddraget i november

Rygterne, om at der var byggeri på vej på det grønne området, har svirret i snart et år. Men Karina Haase har, hver gang hun har spurgt kommunen om rigtigheden af, at deres lille have skulle sløjfes, ingen information fået.

"Det er først 9. november, vi får et brev i e-boks, om at man vil opføre en bygning i to etager her. Byggeriets udformning er også vist. Det er jeg temmelig indigneret over. Godt nok får vi 14 dage til at komme med kommentarer til byggeriet, men der er kommunen jo allerede langt i processen, og det er svært at se, hvordan vi skal kunne ændre ved det," siger hun.

Hun mener, at al Aarhus Kommunes snak om borgerinddragelse har meget lidt med virkeligheden at gøre.

"Selvfølgelig har man da vidst, at der var disse planer, da jeg spurgte første gang i maj og siden i september, men man oplyser ikke om det. Hvis man virkelig vil oplyse og inddrage de lokale borgere i udviklingen af nærområdet, så er man altså også nødt til at handle på det," siger hun.

Karina Haase besluttede sig for selv at orientere naboerne. Hun har nu samlet 40 underskrifter i protest mod byggeriet på det grønne areal.

"Jeg fandt også ud af, at alle beboerne i nummer 26 og 28 slet ikke havde fået brevet i e-boksen, selvom de fleste også er flittige brugere af haven. Det, synes jeg, simpelthen er for dårligt."

Karina Haase fortsætter sin underskriftsindsamling og håber, at det ikke er for sent at protestere mod byggeplanerne.

"Jeg kan sagtens forstå, at der er brug for flere faciliteter til genoptræning, men jeg tror ikke, man gør det på den bedste måde for området. Vi føler os i hvert fald ikke hørt i det her," siger hun.

Går i uvished

Og beboerne ved intet om, hvornår der sker nyt i sagen.

"Det var 19. november, der var frist for at indsende kommentarer, men hvornår sker der noget? Vi går rundt og tripper og frygter hver morgen, at de nu går i gang med at fælde træerne," siger Karina Haase.

En del af ombygningen af Marselisborgcentret er også, at der kommer en helt ny, offentlig park - kan I ikke bare bruge den?

"Det er jo ikke vores. Ideen med dette lillebitte område er jo netop, at det ligger så tæt på, og at det er vores naboer, vi møder her. Og her kan vi kigge over. Det er et lille hyggeligt samfund i byen," siger Karina Haase.

På byrådsmødet onsdag skal politikerne tage stilling til en merbevilling på 8,4 millioner kroner til ombygning og udvidelse af Marselisborgcentret, så anlægssummen i alt lander på 24,5 millioner kroner. Høringssvarene, som kommunen gav beboerne mulighed for at afgive i november, er ikke en del af byrådsindstillingen.

Teknik og Miljø forklarer i et mailsvar:

"Høringssvarene vil blive besvaret, så snart vi træffer en afgørelse i sagen. Dog er vi ikke helt der endnu, da der er en del uafklarede tekniske forhold i sagen, som skal på plads inden vi kan træffe en afgørelse. Det, der er indstillet til byrådet i morgen (i dag, red.), relaterer sig ikke til myndighedsbehandlingen af sagen, men alene Sundhed og Omsorgs anlægsbudget. Derfor er høringssvarene ikke med."

Publiceret 05 February 2020 10:00