Det er i Nobelparken, der bliver forsket i den kendte forfatter, teolog, digter, filosof, historiker og præst. Grundtvig, som blandt gik på Aarhus Katedralskole fra 1798-1800, tilskrives stor indflydelse på institutioner som folkeskolen, folkekirken og Folketinget.

Det er i Nobelparken, der bliver forsket i den kendte forfatter, teolog, digter, filosof, historiker og præst. Grundtvig, som blandt gik på Aarhus Katedralskole fra 1798-1800, tilskrives stor indflydelse på institutioner som folkeskolen, folkekirken og Folketinget. Foto: Søren Kjeldgaard

Grundtvig Centeret overlevede alligevel finanslovsforhandlingerne

På Aarhus Universitet har man siden 2009 forsket, digitaliseret og oversat Grundtvigs værker. Det kan fortsætte et år mere, men bekymringen ulmer

Af
Anders Michaelsen

KULTUR Der er fra Nobelparken ved Aarhus Universitet blevet fulgt tæt med i finanslovsforhandlingerne med en vis ængstelse. Først stod Grundtvig Centeret ikke i udkastet til at skulle have nogle penge, og så endte de alligevel med at få nogle.

Centerets arbejde, som også har en afdeling i København, består af forskning i Grundtvig og på at digitalisere, kommentere og oversætte alle hans værker fra 1800-tals dansk til noget, der kan forstås i dag, således værkerne også er tilgængelige for eftertiden.

Og det er et omfattende arbejde med godt 35.000 sider fordelt på 1.000 værker, hvor man regner med at være endeligt færdigt med den digitale udgivelse i 2030. Indtil videre er der allerede blevet brugt godt 100 millioner kroner på centeret, som siden 2009 under skiftende regeringer har fået bevilliget 10 millioner kroner årligt.

"Jeg er først og fremmest virkelig glad og lettet for, at vi kan lave et års arbejde mere. Men tilbage står en fornemmelse af, at vi er blevet en kastebold i en politisk diskussion, vi gerne vil have været foruden, og det gør også, at tanken om den her et-årige finansieringsstruktur forekommer mig tiltagende mere tåbelig," siger centerleder og lektor Katrine Frøkjær Baunvig og tilføjer:

"Jeg synes, det er fair at diskutere, hvad man skal bruge så mange penge til, man skal bare ikke kunne gøre det, når projektet er i gang og er så fremskredent."

Vil have ro på

Centerleder Katrine Frøkjær Baunvig kunne momentant fejre finanslovsbeslutningen med et glas boblende cremant. Men ovenpå lettelsen ulmer en uro for, at man næste år kan stå i samme usikre situation.

"Vi er da bekymret, og det bekymre os, at vi ikke får noget at vide af Uddannelses- og Forskningsministeriet, før det står i finanslovsudkastet. Det synes vi, er en underlig måde - ikke - at gribe en kommunikationsopgave an på. Som helt almindelig universitetsansat vil det være helt oplagt i den her type sager at varsle folk inden, så man ikke skal sidde og tyde de tekster, der er skrevet med uld i munden."

Indtil videre har centeret overholdt deadlines for arbejdet med de kommenterede udgivelser, hvor en tredjedel af Grundtvigs trykte forfatterskab er udgivet. Hvorvidt man bliver helt færdig, håber Katrine Frøkjær Baunvig, at der kan komme endelig vished omkring.

"I den helt konkrete situation håber jeg al den debat, der har været, har oplyst udvalget, hvor ukonstruktiv det er at lukke et center halvvejs i dets levetid. Men vi tager det også alvorligt, at vi skal være bedre til at fortælle offentligt, hvad vi arbejder med. Vi håber, det bliver indlysende, at det vil være bedst, at der blev skabt ro om projektet, og at finansieringen blev sikret til, vi er færdige i udgangen af 2029," forklarer hun.

Havde prioriteret den grønne forskning

Hvorfor centeret var skrevet ud af finansloven i første gang, forsvarede Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på det efterfølgende pressemøde med, at hun af pengene fra forskningsreserven havde prioriteret den grønne omstilling.

"Da man oprettede centeret og havde en plan om, at det skulle løbe over 20 år, kunne man jo have valgt at sætte penge af til 20 år. Men i 10 år har man gjort det fra år til år, og det er da klart, det er bedst, hvis folk ikke sidder og bliver usikre. Men så skulle man have gjort det om fra starten. Jeg har haft en prioritet omkring den grønne forskning og den store udfordring, vi har med klimaet," sagde ministeren ifølge Kristeligt Dagblad.

Ministeren understregede også, at der havde været et bredt ønske fra forligskredsen om at bevillige 10 millioner kroner til Grundtvig Centeret.

Publiceret 13 November 2019 09:00