Arkivfoto

Trafikforsker: Trafikplan dur kun, hvis det bliver besværligere at være bilist

Skal man trafiktrængsel til livs på lang sigt, nytter flere veje ikke noget. Skal man have folk fra bilen og over i busser og op på cyklen, skal det være dyrere og sværere at parkere sin bil, udtaler trafikforsker. En holdning Teknik- og Miljø rådmanden ikke deler

Af
Anders Michaelsen

TRAFIK Rådmand Bünyamin Simsek (V) fremlagde i forrige uge et katalog af investeringsforslag til at forbedre den aarhusianske trafik, for at den ikke skal ende i køer og sammenbrud i 2035, som en trafikprognose fra Teknik og Miljø viser.

Løsningerne er mange heriblandt en udvidelse af en lang række veje, udvidelse og forbedringer af den kollektive transport, flere cykelstier til at fremme cykelismen og et forbedret trafikcenter til at guide bilister de mest hensigtsmæssige steder hen. Men ifølge en af landets førende trafikforskere kan det alt sammen være lige meget, hvis man ikke samtidig gøre det dyrere og mere besværligt at være bilist.

"Hvis du gør det dyrere at køre i bil, kan du godt skubbe nogle bilister over på cyklen eller den kollektive trafik. Men hvis du bare sætter nogle flere busser ind og laver nogle flere cykelstier, og ikke samtidig gøre det besværligere at være bilist, så sker der kun det, at dem, der i forvejen brugte cyklen eller den kollektiv transport, vil bruge netop de transportformer endnu mere," siger Harry Lahrmann, lektor ved Aalborg Universitet.

Udvidet veje skaber mere trafik

Ifølge Harry Lahrmann er det at udvide vejene, som at tisse i bukserne, han nævner blandt andet udvidelsen af Motorring 3 i København, hvor køtiden siden udvidelsen er den samme eller højere.

"Alle udenlandske erfaringer i samfund, der har en meget større biltrafik, end vi har i Danmark, tag eksempelvis Californien, har vist, at det er det samme problem. At selv hvis de laver ti spor i hver retning, så ender de også med at blive fyldt op," siger han og tilføjer:

"Så kan man jo bare lave 20 og 30 spor, kan du sige? Men det kan du jo ikke, der er også nogle praktiske begrænsninger. Bilerne skal til og fra de mange spor og på det omkringliggende vejnet. Så i virkelighedens verden, nej. Der er den lovmæssighed at flere veje, giver flere biler. Med mindre du knytter prisen på at køre i bil med det at bruge vejene, i stedet for at knytte prisen og høje bilafgifter til at have den stående i carporten."

Løsningen, mener han, er et såkaldt roadpricing-system, hvor man betaler for hvor meget, hvor og hvornår man kører. Så det eksempelvis er dyrere at køre i Aarhus Midtby i myldretiden, end hvis man kører i Solbjerg søndag klokken 12. Skal man lave et roadpricing-system er det dog udenfor kommunens magtsfære, da det er noget Christiansborg skal sige god for.

"Til gengæld kan rådmanden gøre parkeringsforholdene dårligere, så du ikke kan komme af med din bil. Det er dog begrænset, hvor meget han kan gøre ved det, når det kommer til stykket, da mange parkeringspladser i Aarhus er private. Omvendt kan han på lang sigt lade være med at tillade parkeringspladser ved nyt byggeri inde midt i byen," siger forskeren.

Rådmand uenig i løsning

Hverken roadpricing eller at gøre det dyrere og besværligere for bilister er en tanke Teknik og Miljø Rådmand Bünyamin Simsek (V) mener er gangbar for at mindske trængslen.

"Den teoretiske tilgang med at gøre det besværligere for bestemte transportformer deler jeg ikke. Det en meget socialistisk tankegang, at systemet kan bekæmpe, påvirke og kræve mennesker skal handle på en bestemt måde. Det er ikke den liberale tilgang, jeg har til mennesker, og det behov og den frihed mennesker skal have for selv at kunne planlægge deres egen hverdag," siger Teknik og Miljø rådmand Bünyamin Simsek.

Han mener, man i Aarhus de sidste mange år har haft en politik, der har forsøgt at få flere til at tage den kollektive trafik, og som skulle gøre det besværligere at være bilist. Den politik, mener Teknik- og Miljø rådmanden har slået fejl.

"Til trods for den politik, man har ført i Aarhus de sidste mange år for at fremme andre transportformer, så er vi de sidste 10 år gået fra at have 100.000 til 120.000 biler på vejene. Det modbeviser i hvert fald, at det skulle hjælpe at gøre det sværere og dyrere at parkere og besværligere for bilister," siger Bünyamin Simsek.

De 20.000 flere biler i Aarhus Kommune, mener trafikforsker Harry Larhmann dog ikke kan ses som et resultat af en forfejlet kommunalpolitik.

"At der er kommet flere biler i Aarhus er fordi, man på landsplan har gjort bilerne billigere, og at der i den periode har været en økonomisk udvikling, der har gjort, at folk har haft bedre råd. Havde man haft en mere bilvenlig politik i Aarhus, vil der bare have været endnu flere biler," vurderer Harry Lahrmann.

Publiceret 02 October 2019 10:00