I første omgang skal det nye konsortium udarbejde et konkret projekt for den nye bydel over Banegraven i Aarhus Midtby. Illustration: Aarhus Kommune

I første omgang skal det nye konsortium udarbejde et konkret projekt for den nye bydel over Banegraven i Aarhus Midtby. Illustration: Aarhus Kommune

Aarhus Kommune går ind i samarbejde om at skabe en ny bydel over banegraven

Et bredt byrådsflertal besluttede onsdag at smide tre mio. kr. ind i et samarbejde for at undersøge mulighederne for at overdække skinnerne i banegraven. SF og EL var imod.

Af
Esben Larsen Mikkelsen JP Aarhus

En helt ny bydel med mulighed for over 1.000 boliger, et hotel, butikker, caféer og et parkeringshus hen over Banegraven ved Bruuns Bro.

Sådan et projekt kan vise sig at være en mulighed i forbindelse med, at Aarhus H skal elektrificeres. Og onsdag vedtog et stort flertal i byrådet at skyde tre mio. kr. ind i en samarbejdsaftale med DSB, MT Højgaard og PensionDanmark for at afdække mulighederne for at bygge hen over skinnerne.

»Lad os håbe, at vi med denne indstilling kan løse en af gåderne for Aarhus midtby. Kan der bygges over banegraven? Nu lægger der et seriøst forslag til en samarbejdsaftale for at undersøge det en gang for alle. Det er i sig selv en god idé. Viser det sig at have gang på jord, kommer der en byrådsdiskussion om, hvordan projektet skal udformes,« sagde Ango Winther (S).

Alt for bombastisk

De Konservative, Alternativet, Dansk Folkeparti og De Radikale bakkede op om samarbejdsaftalen, men udtrykte samtidig bekymring for bl.a. byggehøjde og tæthed samt mangel på grønne områder og daginstitutioner.

»Tre mio. kr. er mange penge. Men vi er tilhængere af at undersøge muligheden. Vi er skeptiske ift. omfanget af byggerier og manglen på grønne områder. En massiv fortætning med ejendomme på op til 13 etager vil være alt for bombastisk. Fem-seks etager er mere passende. Samtidig er det en betingelse for DF med rigelig p-plads til biler og cykler,« sagde Knud N. Mathiesen (DF).

Arbejdet med at elektrificere jernbanen til Aarhus Hovedbanegård vil betyde, at togtrafikken i en periode vil blive begrænset, og det vil give plads og mulighed for at bygge en ny konstruktion over banelegemet.

En overdækning af banegraven i det centrale Aarhus kan gøre det muligt at indskyde et p-dæk under niveau og dermed skabe en ny bilfri bæredygtig bydel med kontorer, butikker, boliger, caféer og hotel.

Pengene vil styre

SF og Enhedslisten er modstander af, at Aarhus Kommune indgår i et samarbejde.

»Det kunne være rart ikke at skulle bruge tre mio. kr. på at få det her afklaret. Det er et projekt, der mildest talt ikke bidrager med noget. Det fortætter voldsomt, ødelægger herlighedsværdien ved et udgik over banegraven, der er ingen offentlige funktioner og stort set ingen grønne byrum. Vi plejer at have fokus på, hvilken værdi, det giver, at bygge i Aarhus. Jeg har endnu ikke fundet nålen i høstak, der peger på, hvad det gives tilbage til byen,« sagde Jan Ravn Christensen (SF).

I et notat fra Teknik og Miljø fremgår det, at det er en mulighed at bygge i op til 13 etager. Derudover er det er nødvendigt at bygge minimum 110.000 etagemeter for at få projektet til at hænge sammen økonomisk.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) manede til ro.

»Byrådets bekymringer reelle, men ikke ift. denne indstilling. De peger meget langt ind i fremtiden. Når vi indgår en samarbejdsaftale, er vi på et meget tidligt stadie. De illustrationer, vi har fået indtil videre, kan vi smide i skraldespand. Det er blot illustrationer på, hvordan det i en meget tidlig fase kunne se ud. Byrådet kommer til at beslutte, hvordan projektet skal være, hvis vi overhovedet kommer så langt. Og partierne har mulighed for at springe fra senere i forløbet,« sagde han.

Den udlægning blev dog udfordret af Enhedslisten og SF.

»Vi står over for en økonomisk spændetrøje som ved byggerierne i Aarhus Ø, hvor vi bygger højere og tættere end ønsket for at få økonomien til at hænge sammen. Problemet med projektet over banegraven er, at pengene vil styre, ikke vores politiske ønsker,« sagde Keld Hvalsø (EL).

Publiceret 26 September 2019 10:00