Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.

Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge. Pressefoto

Budgetforlig: Penge til specialundervisning og indeklima på skoler

Budgetforliget afsætter penge til specialundervisning: "Men vi er ikke i mål," siger skolerådmand

Af
Trille Skøtt-Jensen

Budget Budgetforliget for de næste fire år, der blev indgået torsdag aften, giver 30 milioner kroner til at forbedre indeklimaet på skolerne i Aarhus Kommune. Samtidig er der 22 mio. kr. til nye faglokaler.

Forliget tildeler de aarhusianske skoler og dagtilbud 15 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til børne- og arbejdsmiljøtiltag. I forhold til indeklima går børne- og ungeforvaltningen i gang med forbedringerne ud fra strategierne for indeklima for henholdsvis skoler og dagtilbud, så indeklimaet bliver løftet først, hvor udfordringerne er størst.

"Udover løftet af indeklimaet er der afsat 22 mio. kr. til udbygning af faglokaler, hvilket er vigtigt, fordi faglokaler ikke automatisk bliver regnet med, når der bliver sat penge af til skoleudbygning," siger Børn og Unge rådmand Thomas Medom i en pressemeddelelse.

21 millioner til specialundervisning

Flere og flere børn ender i specialundervisning. Budgetforliget sætter ny retning for området, og det glæder rådmand Thomas Medom, som samtidig inviterer parterne omkring folkeskolen til dialog.

Konkret bliver “specialpædagogiske undervisningstilbud”, som området også kaldes, tilført 21 mio. kr. årligt. Det sker efter flere års konstant vækst i antallet af børn i specialundervisningen, siger rådmand Thomas Medom.

"Presset på skolernes økonomi går i sidste ende ud over trivslen og læringen hos både børn med og uden specialpædagogiske behov. Sådan skal det ikke være. Derfor er jeg tilfreds med, at forligspartierne er enige om at tilføre 21 mio. kr. til området. Men vi er ikke i mål med det," understreger Thomas Medom.

Publiceret 20 September 2019 07:55