Claus Bech, direktør for Aarhus City Forening, ser positivt på dagens fremlagte forslag for fremtidens trafik i Aarhus.

Claus Bech, direktør for Aarhus City Forening, ser positivt på dagens fremlagte forslag for fremtidens trafik i Aarhus. Arkivfoto

Aarhus City Forening: "Er nødt til at tage infrastrukturen op til kraftige overvejelser"

Detailhandelsorganisationen har efterlyst politisk handling i forhold til at forbedre trafikken i Aarhus. Derfor er man også glad for det katalog af investeringsforslag frem mod 2050, som rådmanden præsenterede i dag

Af
Anders Michaelsen

TRAFIK "Hvis vejene er åre, er der risiko for en tripel blodprop."

Sådan sagde Teknik og Miljø-rådmand Bünyamin Simsek her til middag, da han havde inviteret til pressemøde under overskriften "Kurs mod trafikalt sammenbrud".

For en ny prognose viser, at den aarhusianske trafik er i fare for at bryde sammen i trafikkøer om blot 15 år - i 2035 på grund af en befolkningstilvækst, der blandt andet gør, at kommunen bliver 110.000 borgere flere i 2050. Her kunne rådmanden sammen med mobilitets- og anlægschefen i Teknik og Miljø, Trine Buus Karlsen, præsentere en række investeringsforslag for samlet 16 milliarder frem mod 2050 til at komme de trafikale problemer til livs.

Og kataloget af forslag er noget, som man i organisationen for byens butikker, caféer, restauranter og kulturelle institutioner ser positivt på.

"Vi har efterlyst, at man ser alvoren i øjnene, så jeg synes, det er positivt at høre en politiker træde i karakter og udvise rettidig omhu, fordi det har byrådet svigtet med gennem mange år, og man er nødt til at tage infrastrukturen op til kraftige overvejelser, med den befolkningsudvikling vi har," siger Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening.

Ønsker ikke biler ud af byen

Flere af forslagene i anlægskataloget omhandler, udover den kollektive transport og cyklismen, vejnettet, hvor flere hovedindfaldsveje og centrale veje, som eksempelvis Ringvejen står til en udvidelse.

I Aarhus City Forening er man særligt tilfreds med, at bilismen også er blevet prioriteret i kataloget og af rådmanden.

"Jeg synes, det er godt at høre, at man ikke ønsker bilerne ud af byen fra rådmandens side. Det kan være en lille smule skræmmende at høre dele af byrådet tro, at vi skal skubbe bilerne ud af byen, og så må folk kom til Aarhus på cykel eller med kollektiv trafik. Det holder ikke. Der skal tilgodeses nogle behov hele vejen rundt," siger Claus Bech og tilføjer:

"En meget stor del af de mennesker, der kommer til Aarhus i dag, de kan kun komme til byen i bil, både når de skal på arbejde, men også når de skal besøge kulturlivet, restauranterne, caféerne og hele detailhandlen. Man skal også kigge på de mennesker, der kommer endnu længere væk fra, så vi kan fortsætte den positive udvikling byen er inde i, uden at sætte et bolværk op om byen og tvinge folk til at sætte bilen udenfor byen."

Hele dagens fremlagte anlægskatalog, kan du finde her

Publiceret 10 September 2019 17:10