Aarhus kommune forsøger sig frem med de bedste løsninger for at lokke flere bier til. Derfor er nogle blomsterrabatter klippet og andre ikke.

Aarhus kommune forsøger sig frem med de bedste løsninger for at lokke flere bier til. Derfor er nogle blomsterrabatter klippet og andre ikke.

Blomsterrabatter er klippet! Hvorfor?

Flere steder er de smukke blomster klippet - men de kommer igen

Af
Trille Skøtt-Jensen

Blomstertid Mange aarhusianere og pendlere til og fra Aarhus har i flere måneder nydt de smukke blomster, der står i midterrabatter og vejkanter over hele Aarhus Kommune.

Men Aarhus Kommune har klippet blomster-rabatterne, og det har frustreret en del borgere, der har klaget til teknik og miljø og spurgt:

"Hvordan kan I finde på at klippe rabatterne lige nu, hvor de er allersmukkest?"

Det er der et godt svar på.

Flere blomster til bierne

"Vi vil gerne bekæmpe græsset og sikre, at urterne danner flere blomster til gavn for bier og til gavn for alle dem, der kører forbi," siger have- og parkingeniør Lisa Amby Mortensen fra Aarhus Kommune.

De blomstrende rabatter har spredt sig rundt i Aarhus Kommune siden 2015 og der arbejdes hele tiden med, hvordan og hvor rabatterne skal blomstre. Derfor ser de også forskellige ud.

"Vi forsøger forskellige plejemetoder, for at få erfaring med, hvordan vi kan få den mest varierede blomstring, for vi vil gerne have flere insekter og bier i vores vejrabatter," fortæller Lisa.

Så derfor klippes nogen af dem i slutningen af maj og starten af juni. Eller der er faktisk blevet klippet i noget tid, men der er mange blomster-rabatter at klippe, så det kan ikke lige gøres på en enkelt uge.

"Planen er, at vi slår første gang i slutningen af maj/starten af juni og så igen til efteråret. Vi når ikke alle på det optimale tidspunkt. Men vi gør alt hvad vi kan for at skabe de bedste betingelser både for livet i rabatter og for vejsikkerheden," forklarer have- og parkingeniøren.

Blomsterrabatterne klippes for at give de blomstrende urter bedre mulighed for at konkurrere med græsset, som ellers nemt får overtaget.

"I slutningen af september slår vi blomsterengen igen, hvor afklippet ligger hen i 14 dage for at smide frø, hvorefter afklippet samles op for at udpine jorden. Udpiningen fremmer variationen af blomster og græsser," siger hun.

Forskellig fra Syd til Nord

Aarhus Kommune prøver sig lidt frem med forskellige plejemetoder. Alt for at se, hvad der bringer mest og bedst blomstring.

"I år forsøger vi at lade blomsterrabatter gro i den sydlige del af kommunen og kun klippe en enkelt gang der. I den nordlige del, der klipper vi to gange, som vi plejer.” siger Lisa Amby Mortensen.

Blomsterrabatter, der stadig blomstrer nu, vil altså blive slået i efteråret.

Rabatter med blomster i, startede 2015 i Aarhus 2015 omkring Ringgaden og indfaldsvejene til Aarhus.

"Siden har vi udvidet antallet. Nu har vi dem over hele kommunen. Men vi har stadig flest græsrabatter," fortæller hun.

Aarhus blandingen

Mange græsrabatter har måttet vige pladsen for blomster. Græs og græstørv er blevet skrællet af og så er der kommet sand på og sået forskellige blomsterengs blandinger. Aarhus Kommune har endda fået lavet en helt speciel Aarhus blanding.

"Nu har vi eksperimenteret med det de sidste fire år, og der er der forskellige blandinger. For os er Aarhus blandingen den bedste, men det afhænger af de jordtyper vi har, og afhænger af trafikforhold. For høje planter i midterrabatter giver gener i oversigtsforholdene for bilisterne," siger have- og parkingeniøren.

Aarhus blandingen er blandt andet sået i rabatten i Grønnegade.

Fakta frø i Aarhus blandingen

  • Knopurt, Centaurea jacea Almindelig brunelle, Prunella vulgaris Almindelig kællingetand, Lotus corniculatus Almindelig røllike, Achillea millefolium Almindelig Torskemund, Linaria vulgaris, Bakke-nellike, Dianthus deltoides Gul okseøje, Glebionis segetum Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare Rødkløver, Trifolium pratense Dagpragtstjerne, Silene dioica Cikorie, Cichorium Intybus Musse-vikke, Vicia cracca Kornblomst, Centaurea cyanus Klinte, Agrostemma githago Blåhat, Knautia arvensis Merian, Origanum vulgare Prikbladet perikon, Pericon perforatum

Publiceret 11 July 2019 10:00