Astrid Pedersen er aktiv i klimabevægelsen i Aarhus og er selv meget klimabevidst i sin hverdag.

Astrid Pedersen er aktiv i klimabevægelsen i Aarhus og er selv meget klimabevidst i sin hverdag.

Borger spørger politikerne:

Hvad vil I gøre for klimaet?

70-årige Astrid Pedersen er aktiv i kampen for miljøet

Af
Trille Skøtt-Jensen

FV 19 Astrid Pedersen står gerne forrest, når magthaverne skal råbes op for at tage et ansvar for klimaforandringerne. Hun er meget nervøs for hvilket klima, hun efterlader til sine børn og fem børnebørn. Derfor har hun engageret sig helhjertet i både Bedsteforældrenes Klimademonstration og i aktionsgruppen Extinction Rebellion.

"Jeg har selv med åbne øjne sat to børn i verden, og nu har de også fået børn. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis man skal forestille sig en udvikling, på samme måde som fra da jeg var lille og så til nu, så kan jeg slet ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre?” fortæller Astrid.

Derfor spørger hun ind til politikernes ambitioner på klimaområdet.

Katrine Robsøe Radikale Venstre og Camilla Fabricius Socialdemokratiet svarer på spørgsmål om klimapolitik

Katrine Robsøe Radikale Venstre og Camilla Fabricius Socialdemokratiet svarer på spørgsmål om klimapolitik

Spørgsmål fra Astrid Pedersen

Hvilke er de vigtigste indsatsområder, som du vil sætte ind på for at afbøde klimakatastrofen?

Svar fra Katrine Robsøe Radikale Venstre

"Tre af de vigtigste ting, vi kan gøre for klimaet, er at sørge for, at der kommer en million elbiler på vejene, udtage den dårligste tredjedel af landbrugsjorden så det kan beplantes og binde CO2. Alt dette skal følges op med markante investeringer i forskning. Kun igennem forskning og udvikling af nye innovative løsninger kan denne globale krise afværges."

Svar fra Camilla Fabricius Socialdemokratiet

"Jeg tror, vi især skal sætte ind på byggeri, transport og fødevarer. Vi skal i langt højere grad til at bygge i cirkulære materialer, for eksempel i træ, end vi gør i dag. Derudover skal en styrkelse af den kollektive trafik gøre det mere attraktivt at tage toget fremfor bilen eller flyet. Generelt er det bydende nødvendigt, at vi får flyttet en stor del af transporten over i kollektiv trafik. Som tredje indsatsområde er det vigtigt, at vi tænker nyt i forhold til fødevaretyper, herunder plantebaseret kost. Vi skal sikre mere forskning i grønne fødevarer, for eksempel produktion af flerårigt proteingræs. Herunder skal landbruget selvfølgelig også optimeres i en grøn retning."

Spørgsmål fra Astrid Pedersen

Hvordan kan Danmark nå at omstille sig så radikalt, at vi kan nå at reducere CO2 til 0 procent før 2050?

Svar fra Camilla Fabricius Socialdemokratiet

"Landbruget og transporten er to enormt afgørende områder. I forhold til transport er det i mine øjne afgørende, at vi, hvis en ny Kattegatbro opføres, får tænkt togtrafik med ind, så vi ikke forpasser en gylden mulighed for virkelig at gøre toget til en attraktiv rejseform på tværs af landet."

Svar fra Katrine Robsøe Radikale Venstre

"Vi skal være netto-nuludledere allerede i 2045. En klimalov er et rigtig godt redskab til at sikre, at det sker. Der er brug for forpligtende aftaler, som sikrer, at Danmark når i mål uagtet hvem, som sidder i regeringen. Helt konkret kan tre ekstra havvindmølleparker være medvirkende til, at en endnu større del af el-nettet omlægges til bæredygtig energi."

Publiceret 04 June 2019 16:00