Anne-Mette Wegge-Nymann ligger søvnløs over bekymringer om, hvordan familien skal få hverdagen til at fungere, når hun er færdig med sin barsel.

Anne-Mette Wegge-Nymann fra Malling ligger søvnløs over bekymringer om, hvordan familien skal få hverdagen til at fungere, når hun er færdig med sin barsel. For der mangler institutionspladser i Malling.

Forældre i Malling må vente fem år på dagtilbud

Ny prognose viser, at der er behov for institutionspladser i Malling

Af
Trille Skøtt-Jensen

Som Lokalavisen kunne fortælle for en måned siden, er flere forældre i Malling meget frustrerede over, hvordan hverdagen skal hænge sammen, når de ikke kan få passet børn i nærområdet.

For læge og mor til tre Anne-Mette Wegge Nymann er bekymringerne så store, at hun overvejer selv at blive dagplejemor, når hendes barsel er overstået, for at familien kan forblive samlet i Malling.

Men der er håb forude. Langt forude. Indenfor fem år kommer der nemlig både flere vuggestue- og børnehavepladser i Malling.

Det sker, fordi en befolkningsprognose fra Aarhus Kommune viser, at der vil blive behov for institutionspladser på grund af befolkningstilvækst i Malling.

"Det kunne have været rart, hvis jeg havde haft de tal for en måned siden, så jeg kunne have givet de frustrerede forældre et andet svar, end jeg gav sidst. Men tallene er her nu, og så agerer vi på det," fortæller rådmand Thomas Medom til Lokalavisen.

Det er endnu ikke muligt at få de præcise tal, da tallene ikke er klar til offentliggørelse.

For en måned siden, inden befolkningsprognosen kom, sagde rådmanden, at tallene viste, at der ikke manglede pladser i Malling.

For Anne-Mette Wegge Nymann bringer nyheden om flere pladser ikke glæde.

"Det er dejligt for de fremtidige beboere, men vi kommer jo ikke til at mærke det. Ikke medmindre vi får flere børn og det er ikke planen," siger hun.

Hjælper ikke lige nu

Thomas Medom erkender, at udsigten til institutionpladser om fem år ikke hjælper de forældre, der lige nu mangler pladser i Malling.

"Fem år er en lidt lang prognose. Men som det ser ud nu, så skal vi have byggemodnet området og have det hele planlagt. Det tager lang tid. Lige nu ved jeg ikke, om der er andre byggemuligheder end det område, vi allerede har reserveret," siger han.

Men selvom der er lang ventetid på de nye pladser, så glæder Malene Kira Brandt sig. Hun er initiativtager til en stor underskriftsindsamling for at få flere institutionspladser i Malling.

"Jeg er glad for rådmand Thomas Medom endelig anerkender, vi har en stor udfordring- specielt i Malling. Det hele bekræfter mig i, at det nytter at kæmpe for en sag og at vores demokrati virker - det er fedt," siger hun til Lokalavisen.

Men hun undrer sig stadig over, at befolkningstilvæksten kan komme bag på kommunen.

"Bag glæden har jeg stadig en undren over, at Aarhus kommune ikke har kunne forudse den mangel på pasning lidt tidligere. Jeg kunne ønske mig, at en vis procentdel af indtjeningen fra udstykning og salg af grunde i forbindelse med byudvikling fremadrettet bliver mærket til opgradering af pasningstilbud i samme by, så tingene følges hånd-i-hånd og ikke med 5-8 års forskydning," siger hun.

Aarhus Kommune får lavet befolkningsprognoser hvert år. Og byrådet har besluttet, at hvis prognoserne viser, der kommer til at mangle institutionspladser, fordi der er udsigt til befolkningstilvækst i et område, så udløser det automatisk planlægning af flere institutionspladser. Det er det, der nu vil ske i Malling.

"Vi har besluttet, at vi bygger, når tallene viser det. Det er fordi, vi ikke ønsker, at der skal stå tomme institutionspladser," forklarer rådmand Thomas Medom.

Måske behov for midlertidige pladser

I den kommende tid vil det blive vurderet om, der bliver behov for at lave nogle midlertidige pladser.

"Det ved jeg ikke endnu. Det må tiden vise," siger Thomas Medom.

Børn og Unge-afdelingen har reserveret plads til at bygge dagtilbudsafdelinger i Malling i lokalplan 1020, som omhandler 32 hektar syd for Krekærsvej i Malling.

Her syd for Krekærsvej vil Aarhus Kommune bygge institutionspladser indenfor de næste fem år.

Her syd for Krekærsvej vil Aarhus Kommune bygge institutionspladser indenfor de næste fem år. Illustration Aarhus Kommune

I alt kan der bygges 18 børnegrupper på det reserverede areal. En børnegruppe svarer til enten 12 vuggestuepladser eller 20 børnehavepladser. Det vil altså sige, der kan blive plads til enten 216 vuggestuepladser eller 360 børnehavepladser.

Det nye byggeri kan gå i gang, når der er etableret blandt andet veje, kloak og energi i området, hvilket ifølge afdelingen for Teknik og Miljø vil ske i 2021. Den lokale proces med inddragelse af interessenter sættes i gang i begyndelsen af næste år, og byrådet ventes at tage endelig stilling til byggeriet inden udgangen af 2020.

I en af de nærmeste uger slår man dørene op for flere pladser i Solbjerg, og i begyndelsen af 2020 åbner flere pladser i Beder.

Aarhus Kommune oplyser, at man overholder pasningsgarantien, som er vedtaget af byrådet. Frem til de yderligere udvidelser står færdig, vil man arbejde med at overholde pasningsgarantien ved blandt andet at anvende de nye pladser i Beder samt andre lokale pladser og ved at åbne for endnu en lokal børnehavegruppe på Ajstrupvej i Malling.

Publiceret 19 March 2019 14:05